luni, 24 ianuarie 2011

Lectia 108 - joi, 27 ianuarie


LECŢIA 108
"În adevăr, a dărui şi a dobândi sunt una."

Viziunea depinde de ideea de astăzi. În această idee se află
lumina, deoarece împacă toate părelnicele (aparente ) contrarii. Şi
ce altceva este lumina decât dizolvarea născută din pace a tuturor
conflictelor şi gândurilor tale greşite într-un singur concept, pe
de-a-ntregul adevărat? Până şi acesta din urmă va dispărea, deoarece
va face loc Gândului care îl susţine. Iar acum eşti dea pururi pe
pace, căci aici visului ia venit sfârşitul.
Adevărata lumină, cea care face posibilă viziunea, nu este
lumina pe care o cuprind ochii trupului. Ea este o stare a minţii care
a devenit atât de unificată, încât întunericul nu mai poate fi
perceput. Şi astfel ceea ce este de-o seamă este văzut ca fiind una,
pe când ceea ce nu este la fel rămâne neobservat, pentru că nu se
află acolo.
Aceasta este lumina care nu prezintă contrarii, iar viziunea,
fiind vindecată, are puterea de a vindeca. Aceasta este lumina ce
aduce pacea minţii tale altor minţi, pentru a o împărtăşi şi a se
bucura că sunt una cu tine şi cu ele însele. Aceasta este lumina care
vindecă, deoarece ea aduce percepţia simplă, bazată pe un unic
cadru de referinţă, de unde rezultă o semnificaţie unică.
Aici, atât cât dărui cât şi a dobândi sunt văzute ca aspecte
diferite ale unui singur Gând, al cărui adevăr nu depinde de care
dintre aceste două aspecte este considerat primul sau care pare să
fie pe locul doi. Aici se înţelege că ambele au loc simultan, ca
Gândul să rămână integru. În această înţelegere se află suportul
împăcării tuturor contrariilor, fiind percepute din acelaşi cadru de
referinţă, care unifică acest gând.
Un singur gând, complet unificat, va servi la unificare tuturor
gândurilor. Aceasta este totuna cu a spune că o singură corecţie
este suficientă pentru a înfăptui toată corecţia, sau că a ierta un
frate pe de-a-ntregul este suficient pentru a aduce mântuire tuturor
minţilor. Căci acestea nu sunt decât câteva cazuri speciale ale unei
singure legi care guvernează orice fel de învăţare, atunci când este
condusă de Cel Unic, care cunoaşte adevărul.
A învăţa că a dărui şi a primi sunt una, are o utilitate specială,
dat fiind că acest lucru poate fi încercat şi verificat atât de uşor. Iar
când acest caz special sa dovedit că funcţionează întotdeauna în
fiecare împrejurare când este pus la încercare, gândul subiacent
care îl generează poate fi generalizat şi asupra altor zone de
îndoială şi de viziune ambiguă. Iar de acolo el se va extinde pentru
a ajunge, finalmente, la Gândul Unic, subiacent tuturor gândurilor.
Astăzi vom exersa cazul special al dăruirii şi al dobândirii. Vom
folosi această simplă lecţie despre ceea ce este evident, deoarece
are rezultate pe care nu le putem trece cu vederea. A dărui
înseamnă a dobândi. Astăzi vom încerca să oferim pace fiecăruia şi
vom vedea cât de repede se reîntoarce ea la noi. Lumina înseamnă
seninătate; în această pace ne este dăruită viziunea, noi putând
exista.
Vom începe deci perioadele de exersare cu învăţătura pentru
astăzi şi vom spune:

"Într-adevăr, a dărui şi a primi sunt una.
Voi dobândi ceea ce dăruiesc eu acum."

Închide apoi ochii şi gândeşte-te, vreme de cinci minute, la ceea
ce ai vrea să oferi fiecăruia ca şi tu să ai parte de acelaşi lucru. Ai
putea spune, de pildă:

"Ofer linişte tuturor."
Ofer pacea minţii tuturor."
"Ofer blândeţe tuturor."

Rosteşte aceste cuvinte fără grabă, oprindu-te apoi şi aşteptând
să primeşti darul pe care lai oferit. Acesta îţi va reveni în aceeaşi
măsură în care lai dăruit. Vei observa că cele dăruite corespund cu
exactitate celor dobândite, căci ai primit ceai cerut. Ar mai putea fi
de folos să te gândeşti la cineva anume căruia să-i oferi darurile
tale. El îi reprezintă pe toţi ceilalţi şi prin el dăruieşti tuturor.
Simpla noastră lecţie de astăzi te va învăţa multe. De-acum
înainte, efectul şi cauza vor fi mult mai bine înţelese şi progresul
nostru va fi mult mai rapid. Gândeşte-te la exerciţiile de astăzi ca
fiind avansări rapide în procesul tău de învăţare, care se accelerează
şi consolidează tot mai mult de fiecare dată când spui:

"Într-adevăr, a dărui şi a primi sunt una."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu