vineri, 31 decembrie 2010

Lectia 83 - duminica, 2 ianuarie 2011

LECŢIA 83
Să recapitulăm astăzi aceste idei:

<65> "Singura mea funcţie este cea hărăzită mie de
Dumnezeu."
Nu am altă funcţie decât cea hărăzită mie de Dumnezeu.
Recunoaşterea acestui fapt mă eliberează de tot conflictul, întrucât
îmi dă de înţeles că nu pot avea ţeluri contradictorii. Cu un singur
scop, am mereu certitudinea a ceea ce să fac, ce să spun şi ce să
gândesc. Toată îndoiala trebuie să dispară, atunci când încuviinţez
faptul că singura mea funcţie este cea hărăzită mie de Dumnezeu.
Aplicaţii mai specifice ale acestei idei ar putea lua aceste forme:
"Perceperea acestui lucru (acestei situaţii) nu îmi schimbă
funcţia."
"Acest lucru (această situaţie) nu îmi dă altă funcţie decât cea
hărăzită mie de Dumnezeu."
"Să nu uzez de acest lucru (această situaţie),
ca să-mi justific o funcţie pe care Dumnezeu nu mi-a hărăzit-o."

<66> "Fericirea mea şi funcţia mea sunt una."
Toate lucrurile care vin de la Dumnezeu sunt unul. Ele vin de la
Cel Ce Este Unul şi trebuie primite ca fiind unul. Îndeplinirea funcţiei
mele este fericirea mea, întrucât ambele vin de la aceeaşi Sursă. Iar
eu trebuie să învăţ să recunosc ceea ce mă face fericit, dacă e să
găsesc fericirea.
Iată câteva forme folositoare pentru aplicări specifice:
"Acest lucru (această situaţie) nu îmi poate separa fericirea de
funcţia mea."
"Singularitatea fericirii şi funcţiei mele rămâne total neafectată
de aceasta."
"Nimic, inclusiv acest lucru (această situaţie),
nu poate justifica iluzia că fericirea mi-ar fi despărţită de funcţia
mea."

Lectia 82 - sambata, 1 ianuarie 2011

LECŢIA 82
Astăzi vom recapitula aceste idei:

<63> "Lumina lumii aduce pace fiecărei minţi prin iertarea
mea."
Iertarea mea este mijlocul prin care lumina lumii îşi găseşte
expresia prin mine. Iertarea mea este mijlocul prin care devin
conştient de lumina lumii din mine. Iertarea mea este mijlocul prin
care lumea este vindecată, împreună cu mine însumi. Fie, aşadar,
să iert lumea, ca ea să fie vindecată împreună cu mine.
Sugestii pentru forme specifice de aplicare a acestei idei:
"Fie ca pacea să se extindă de la mintea mea la a ta, (nume)."
"Eu împărtăşesc lumina lumii cu tine, (nume)."
"Prin iertarea mea pot vedea acest lucru (această situaţie ) aşa
cum sunt."

<64> "Fie să nu-mi uit funcţia."
Nu vreau să uit de funcţia mea, deoarece vreau să-mi aduc
aminte de Sinele meu. Nu îmi pot îndeplini funcţia dacă uit de ea.
Iar dacă nu îmi îndeplinesc funcţia, nu voi trăi bucuria pe care
Dumnezeu mi-o hărăzeşte.
Forme specifice adecvate acestei idei cuprind următoarele:
"Să nu fac uz de acest lucru (această situaţie)
pentru a-mi ascunde funcţia de mine."
"Voi folosi acest lucru (această situaţie)
ca prilej pentru a-mi îndeplini funcţia."
"Acest lucru (această situaţie) ar putea ameninţa ego-ul meu,
dar nu-mi poate schimba funcţia într-un fel sau altul."

Lectia 81 - vineri, 31 decembrie 2010

RECAPITULARE II
Suntem gata acum pentru o nouă recapitulare. Vom începe
acolo unde nea lăsat recapitularea precedentă, şi ne vom ocupa
zilnic de două idei. Prima parte a fiecărei zile va fi dedicată uneia
dintre aceste idei, pentru ca ultima parte a zilei să fie dedicată
celeilalte. Vom avea o perioadă mai lungă de exersare şi altele mai
scurte şi mai frecvente, în timpul cărora vom exersa fiecare dintre
cele două idei.
Perioadele mai lungi de exersare se vor conforma acestei forme
generale: rezervă-ţi cam cincisprezece minute pentru fiecare din ele
şi începe prin a te gândi la ideile zilei şi la comentariile incluse în
teme. Dedică între trei şi patru minute citirii lor fără grabă, chiar de
mai multe ori - dacă doreşti, apoi închide ochii şi ascultă.
Repetă prima frază a perioadei de exersare dacă simţi cumva că
mintea ţi-o ia razna, însă încearcă să-ţi petreci cea mai mare parte a
timpului ascultând liniştit, dar cu atenţie. Te aşteaptă un mesaj. Fii
încrezător că îl vei primi. Aminteşte-ţi că el îţi aparţine şi că îl vrei.
Nu-ţi lăsa intenţia să se clatine în faţa gândurilor care te distrag.
Dă-ţi seama că, oricare ar fi forma sub care ar apare, ele nu au nici
un înţeles şi nici o putere. Înlocuieşte-le cu afirmarea hotărârii tale
de a reuşi. Nu uita că voia ta are putere asupra tuturor fanteziilor şi
viselor. Încrede-te că ea te va scoate la liman, purtându-te dincolo
de toate acestea.
Priveşte toate aceste perioade de exersare ca fiind consacrate
căii, adevărului şi vieţii. Refuză să fii abătut din drum de digresiuni,
iluzii şi gândurile morţii. Te-ai consacrat mântuirii. Fii hotărât, zi de
zi, să nu îţi laşi funcţia neîndeplinită.
Reafirmă-ţi atitudinea hotărâtă şi în perioadele mai scurte de
exersare, folosind forma iniţială a ideii pentru aplicaţii generale,
precum şi forme mai specifice, dacă e nevoie. În comentariile care
urmează enunţării ideilor sunt incluse câteva forme specifice.
Acestea, totuşi, sunt numai nişte sugestii. Nu cuvintele anume pe
care le foloseşti contează.

LECŢIA 81
Ideile noastre de recapitulat pentru astăzi sunt:

<61> "Eu sunt lumina lumii."
Cât de sfânt sunt eu, căruia i-a fost dată funcţia de a lumina
lumea! Fie ca în faţa sfinţeniei mele să fiu cuprins de liniştea tăcerii.
În lumina ei blândă, fie ca toate conflictele mele să dispară. În
pacea ei, fie să-mi aduc aminte cine sunt.
Câteva forme specifice pentru aplicarea acestei idei atunci când
par să apară nişte dificultăţi anume, ar fi:
"Fie să nu ascund lumina lumii din mine."
"Fie ca lumina lumii să răzbată prin această aparenţă."
"Această umbră se va risipi în faţa luminii."

<62> "Iertarea îmi este funcţia ca lumină a lumii."
Tocmai prin acceptarea funcţiei mele voi vedea lumina lumii în
mine. Iar în această lumină, funcţia mea va sta, clar şi absolut
neambiguu, în faţa vederii mele. Acceptarea mea nu se bizuie pe
faptul că îmi dau seama sau nu de funcţia pe care o am, întrucât nu
înţeleg încă iertarea. Totuşi, sunt încredinţat că, în lumină, o voi
vedea aşa cum este.
Forme specifice pentru folosirea ideii ar putea include:
"Fie ca acest lucru (această situaţie) să mă ajute
să înţeleg ce înseamnă iertarea."
"Fie să nu îmi separ funcţia de voia mea."
"Nu voi folosi acest lucru (această situaţie) pentru un scop străin
mie."

duminică, 26 decembrie 2010

Lectia 80 - joi, 30 decembrie

 LECŢIA 80
"Fie să recunosc faptul că problemele mi-au fost rezolvate."

Dacă binevoieşti să-ţi recunoşti problemele, vei recunoaşte
faptul că nu ai probleme. Unicei tale probleme centrale i s-a
răspuns, iar altă problemă nu ai. Prin urmare, trebuie să fii împăcat.
Mântuirea depinde aşadar de recunoaşterea acestei unice probleme
şi de înţelegerea faptului că ea a şi fost rezolvată. O singură
problemă, o singură soluţie. Mântuirea s-a isprăvit. Slobozenia de
tot conflictul îţi aparţine. Acceptă faptul acesta şi eşti gata să îţi
ocupi locul de drept în planul de mântuire al lui Dumnezeu.
Unica ta problemă a fost rezolvată! Repetă mereu astăzi gândul
acesta în sinea ta, cuprins de recunoştinţă şi convingere. Ţi-ai
recunoscut unica problemă, deschizând astfel calea Sfântului Spirit
spre a-ţi da răspunsul lui Dumnezeu. Ai lăsat deoparte amăgirea şi
ai văzut lumina adevărului. Ai acceptat mântuirea pentru tine,
aducând problema laolaltă cu răspunsul. Şi poţi recunoaşte
răspunsul, întrucât problema a fost identificată.
Astăzi eşti îndreptăţit la pace. O problemă care a fost rezolvată
nu te mai poate îngrijora. Fii numai decis să nu uiţi ce îţi aduce
aminte de asta. O singură problemă, o singură soluţie. Acceptă
pacea pe care o aduce această simplă afirmaţie.
În perioadele de exersare de mai lungă durată de astăzi vom
revendica pacea care trebuie să fie a noastră, odată ce problema şi
răspunsul au fost aduse laolaltă. Problema trebuie să fi dispărut,
pentru că răspunsul lui Dumnezeu nu poate da greş. Odată ce ai
recunoscut una, ai recunoscut-o şi pe cealaltă. Soluţia este inerentă
problemei. Ţi s-a răspuns şi ai acceptat răspunsul. Eşti mântuit.
Lasă acum să ţi se dea pacea pe care ţi-o aduce acceptarea ta.
Închide-ţi ochii şi primeşte-ţi răsplata. Recunoaşte faptul că
problemele tale au fost rezolvate. Recunoaşte că ai ieşit din conflict;
eşti liber şi împăcat. Mai presus de toate, reaminteşte-ţi că ai o
singură problemă şi că problema are o singură soluţie. Aici se află
simplitatea mântuirii. De aceea, reuşita ei este garantată.
Încurajează-te astăzi deseori cu faptul că problemele tale au
fost rezolvate. Repetă ideea cu profundă convingere, cât mai des
posibil. Şi, mai ales, nu uita să aplici ideea de azi la orice problemă
specifică care ar putea să se ivească. Spune imediat:

"Fie să recunosc faptul că această problemă a fost rezolvată."

Astăzi să fim hotărâţi să nu facem colecţie de reproşuri. Să fim
hotărâţi a fi liberi de probleme care nu există. Mijlocul: simpla
onestitate. Nu te amăgi în privinţa conţinutului problemei, şi vei
recunoaşte, în mod necesar, că problema a fost rezolvată.

Lectia 79 - miercuri, 29 decembrie

Lecţia 79
"Fie să recunosc problema, ca să poată fi rezolvată."

O problemă nu poate fi rezolvată dacă nu ştii care este
problema. Chiar dacă este deja rezolvată, încă vei avea problema
pentru că nu îţi dai seama că ea este deja rezolvată.
Oricine din această lume pare să îşi aibă problemele lui speciale.
Însă toate sunt una şi aceeaşi şi trebuie recunoscute ca una
singură, dacă e să fie acceptată unica soluţie ce le rezolvă pe toate.
Cine poate să-şi da seama că o problemă a fost rezolvată dacă mai
crede că problema este alta? Chiar dacă i se dă răspunsul, el nu îi
poate vedea relevanţa.
Iată situaţia în care te găseşti acum. Ai răspunsul, dar nu eşti
încă sigur care este problema. Pari să fii confruntat cu un lung şir de
probleme diferite şi, cum scapi de una, următoarea apare. Par să nu
aibă sfârşit. Nici o clipă nu te simţi complet liber de probleme şi
împăcat.
Tentaţia de a privi problemele ca fiind multiple este tentaţia de a
păstra problema separării nerezolvată. Lumea pare să te confrunte
cu o multitudine de probleme, fiecare cerând un răspuns diferit.
Această percepţie te pune într-o situaţie în care modul tău de
rezolvare a problemelor trebuie să fie inadecvat, iar efectul
inevitabil.
Nimeni nu ar putea rezolva toate problemele pe care pare să le
conţină lumea. Ele par să se afle la atât de multe nivele, sub atât de
multe forme variabile şi cu un conţinut atât de variat, încât te
confruntă cu o situaţie imposibilă. Groaza şi deprimarea sunt
inevitabile când dai cu ochii de ele. Unele răsar pe neaşteptate,
chiar când crezi că le-ai rezolvat pe cele anterioare. Altele rămân
nerezolvate, adunate sub norul renegării, ridicându-se să te bântuie
din când în când, numai pentru a fi ascunse din nou, tot
nerezolvate.
Toată această complexitate nu reprezintă decât o încercare
disperată de a nu recunoaşte problema şi, ca atare, de a nu lăsa să
fie rezolvată. Dacă ţi-ai putea da seama că singura ta problemă este
separarea, indiferent de forma pe care o ia, ai putea accepta
răspunsul, întrucât i-ai vedea relevanţa. Percepând constanta
subadiacentă a tuturor problemelor cu care pari să te confrunţi, ai
înţelege că ai mijloacele de a le rezolva pe toate. Şi ai folosi
mijloacele, deoarece recunoşti problema.
În perioadele noastre mai lungi de practică de astăzi, vom
întreba care este problema şi care îi este răspunsul. Nu vom
presupune că ştim deja. Vom încerca să ne eliberăm minţile de
toate multiplele feluri diferite de probleme pe care credem că le
avem. Vom încerca să ne dăm seama că avem numai o singură
problemă, pe care nu am reuşit să o recunoaştem. Vom întreba care
este problema şi vom aştepta răspunsul. Ni se va spune. Apoi, vom
întreba care este soluţia problemei. Şi ni se va spune.
Exerciţiile de astăzi vor fi încununate de succes în măsura în
care nu insişti să defineşti problema. Poate nu vei reuşi să te
dispensezi de toate ideile tale preconcepute, dar nici nu este
necesar. Tot ce este necesar este să întreţii anumite dubii în
legătură cu realitatea versiunii tale privind conţinutul problemelor
tale. Tu încerci acum să recunoşti că, prin faptul că ai recunoscut
problema, răspunsul ţi-a şi fost dat, astfel încât problema şi
răspunsul pot fi aduse laolaltă, iar tu poţi fi pe pace.
Exerciţiile mai scurte de astăzi nu vor fi stabilite în funcţie de
timp, ci de nevoie. Vei sesiza multe probleme astăzi, fiecare cerând
un răspuns. Eforturile noastre vor fi îndreptate spre recunoaşterea
faptului că există doar o singură problemă şi un singur răspuns. Prin
această recunoaştere sunt rezolvate toate problemele. În această
recunoaştere se află pacea.
Astăzi, să nu fii amăgit de forma problemelor. Ori de câte ori
pare să se ivească vreo dificultate, spune-ţi repede:
"Fie să recunosc problema aceasta, ca ea să poată fi rezolvată."
Apoi încearcă să suspenzi orice judecată despre conţinutul
problemei respective. Dacă este posibil, închide ochii un moment şi
întreabă care este problema. Vei fi auzit şi ţi se va răspunde.

Lectia 78 - marti, 28 decembrie

LECŢIA 78
"Fie ca miracolele să înlocuiască toate reproşurile."

Poate că nu îţi este încă foarte clar faptul că fiecare decizie pe
care o iei este o decizie între un reproş şi un miracol. Fiecare reproş
stă ca un întunecat scut al urii dinaintea miracolului pe care vrea să
îl tăinuiască. Şi pentru că îl ridici în faţa ochilor, nu vei vedea
miracolul de după el. Însă tot timpul acesta, miracolul te aşteaptă în
lumină, pe când tu stai cu mintea aţintită la reproşurile tale.
Astăzi vom trece dincolo de reproşuri, pentru a cuprinde în
schimb miracolul cu privirea. Vom inversa modul în care vezi,
nepermiţând văzului să se oprească înainte de a vedea. Nu vom
zăbovi în faţa scutului de ură, ci îl vom lăsa în jos şi, cu blândeţe, ne
vom ridica ochii, în tăcere, spre a-L privi pe Fiul lui Dumnezeu.
El te aşteaptă dindărătul reproşurilor tale, iar acum când te vei
lăsa de ele, el va apare într-o lumină strălucitoare, acolo unde,
odinioară, a stat fiecare reproş. Căci fiecare reproş este o piedică în
calea văzului, iar pe măsură ce se ridică, îl vezi pe Fiul lui
Dumnezeu acolo unde a fost mereu. El stă în lumină, tu ai fost însă
în beznă. Fiecare reproş adâncea bezna, şi tu nu ai putut vedea.
Astăzi vom încerca să îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu. Nu vom
mai admite să fim orbi pentru el; nu ne vom holba la reproşurile
noastre. Astfel vederea lumii este inversată, pe măsură ce ne
îndreptăm spre adevăr, lăsând teama deoparte. Vom alege pe
cineva pe care l-ai folosit drept ţintă a reproşurilor tale şi vom lăsa
repulsiile deoparte, privindu-L. Cineva de care te temi, poate, sau
pe care îl chiar urăşti; cineva pe care crezi că îl iubeşti şi care te-a
supărat; cineva pe care îl numeşti prieten, dar pe care îl consideri
ca fiind dificil uneori sau greu de mulţumit, pretenţios, agasant sau
necredincios idealului pe care ar trebui să şi-l accepte, conform
rolului pe care i l-ai fixat.
Ştii pe care să îl alegi; numele lui (ei) ţi-a trecut prin minte. El
(ea) va fi cel (cea) căruia (căreia) îi vom cere să-ţi fie arătat Fiul lui
Dumnezeu. Văzându-l pe el dindărătul reproşurilor pe care le-ai
nutrit împotriva lui, vei învăţa că ceea ce stătea ascuns în timp ce
nu îl vedeai se află în fiecare, şi poate fi văzut. Cel care ţi-a fost
duşman îţi este mai mult decât prieten când este eliberat spre a-şi
lua rolul sfânt desemnat lui de către Sfântul Spirit. Lasă-l astăzi să-ţi
fie mântuitor. Atare îi este rolul în planul Tatălui tău, Dumnezeu.
Perioadele mai lungi de practică de astăzi îl vor vedea în acest
rol. Vei încerca să-l reţii în minte, mai întâi aşa cum îl consideri
acum. Îi vei trece în revistă defectele, dificultăţile pe care le-ai
întâmpinat cu el, durerea pe care ţi-a pricinuit-o, neglijenţa lui şi
toate micile şi marile jigniri pe care ţi le-a adus. Îi vei privi trupul
deopotrivă cu imperfecţiunile şi aspectele mai favorabile şi te vei
gândi la greşelile şi chiar la "păcatele" lui.
Apoi să-I cerem Celui care îl cunoaşte pe acest Fiu al lui
Dumnezeu în realitatea şi adevărul lui, să ne facă să îl privim într-un
mod diferit şi să ne vedem mântuitorul radiind în lumina iertării
adevărate, dată nouă. Îi cerem Lui, în Numele Sfânt al lui
Dumnezeu şi al Fiului Său, la fel de sfânt precum El Însuşi:

"Fie să-mi contemplu mântuitorul în cel
Pe care mi l-ai hărăzit mie, ca fiind cel
Căruia să-i cer să mă conducă spre lumina sfântă
În care stă, spre a putea fi una cu el."

Ochii corpului sunt închişi şi, în timp ce te gândeşti la cel care
te-a mâhnit, îngăduie ca minţii tale să i se arate, dincolo de
mâhnirile şi reproşurile tale, lumina din el.
Ceea ce ai cerut nu poate fi refuzat. Mântuitorul tău a aşteptat
clipa aceasta de mult. Vrea să fie liber şi să îţi dăruiască libertatea
lui. Sfântul Spirit se arcuieşte de la el către tine, nevăzând nici o
separare în Fiul lui Dumnezeu. Iar ceea ce vezi prin El vă va elibera
pe amândoi. Fii foarte liniştit acum şi priveşte-ţi strălucitorul
mântuitor. Nici un reproş întunecat nu eclipsează priveliştea lui. Ai
îngăduit Sfântului Spirit să exprime prin el rolul pe care i l-a dat
Dumnezeu pentru ca tu să poţi fii mântuit.
Dumnezeu îţi mulţumeşte pentru aceste clipe liniştite de astăzi,
în care ţi-ai lăsat deoparte imaginile şi ai privit miracolul iubirii pe
care Sfântul Spirit ţi la arătat în locul lor. Lumea şi Cerul se alătură
spre a-ţi mulţumi, pentru că nu este gând al lui Dumnezeu care să
nu trebuiască să jubileze la mântuirea ta şi a lumii, împreună cu
tine.
Ne vom aminti de aceasta de-a lungul zilei şi acceptăm rolul
desemnat nouă ca parte a planului pentru mântuire al lui
Dumnezeu, şi nu al nostru. Ispita pleacă de la noi, atunci când
permitem fiecăruia pe care îl întâlnim să ne mântuiască, şi refuzăm
şi-i ascundem lumina în dosul reproşurilor noastre. Fiecăruia pe care
îl întâlneşti şi aceluia la care te gândeşti sau care-ţi vine în minte
din trecut, îngăduie-i să-i fie dat rolul de mântuitor, ca să-l poţi
împărtăşi cu el. Pentru voi amândoi şi pentru toţi cei nevăzători,
deopotrivă, ne rugăm:

"Fie ca miracolele să înlocuiască toate reproşurile."

Lectia 77 - luni, 27 decembrie

LECŢIA 77
" Sunt îndreptăţit la miracole."

Eşti îndreptăţit la miracole fiindcă eşti ceea ce eşti. Vei primi
miracole fiindcă Dumnezeu este ceea ce este. Şi vei oferi miracole
fiindcă eşti una cu Dumnezeu. Iată, din nou, cât de simplă este
mântuirea! Este, pur şi simplu, o afirmare a adevăratei tale
Identităţi. Iată ce vom sărbători astăzi.
Pretenţia ta la miracole nu stă în iluziile pe care le ai despre
tine. Nu depinde de vreo putere magică pe care ţi-ai atribuit-o, nici
de vreunul din ritualurile pe care le-ai născocit. Ea este inerentă
adevărului a ceea ce eşti. Este implicită în ceea ce este Dumnezeu,
Tatăl tău. A fost chezăşuită în crearea ta şi garantată de legile lui
Dumnezeu.
Astăzi vom revendica miracolele care sunt dreptul tău, de vreme
ce ele îţi aparţin. Ţi s-a făgăduit eliberarea deplină de lumea pe care
ai făcut-o. Ai fost sigur că Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul
tău şi nu poate fi pierdută niciodată. Nu cerem nimic mai mult decât
ce ne aparţine în adevăr. Totuşi, astăzi, ne vom încredinţa şi de
faptul că nu ne vom mulţumi cu mai puţin.
Începe perioadele mai lungi de exersare, spunându-ţi cu deplină
încredere că ceri numai ceea ce îţi aparţine de drept. Adu-ţi aminte
şi că miracolele nu sunt luate niciodată de la unul, spre a fi date
altuia, şi că, cerându-ţi drepturile, susţii drepturile tuturora.
Miracolele nu se supun legilor acestei lumi. Ele doar decurg din
legile lui Dumnezeu.
După această fază introductivă, aşteaptă în linişte asigurarea că
cererea îţi este aprobată. Ai cerut mântuirea lumii şi propria ta
mântuire. Ai cerut să ţi se dea mijloacele prin care este realizată
această mântuire. Nu se poate să nu ţi se dea confirmarea. Ceri
doar să se facă Voia lui Dumnezeu.
Cerând asta, nu ceri de fapt nimic. Afirmi un fapt care nu poate
fi negat. Sfântul Spirit nu poate decât să te asigure că cererea îţi
este aprobată. Faptul pe care l-ai admis aşa să fie. Astăzi nu mai
încape nici o îndoială şi incertitudine. În sfârşit, punem o întrebare
adevărată. Răspunsul este o afirmaţie simplă a unui simplu fapt. Vei
primi confirmarea pe care o soliciţi.
Perioadele noastre mai scurte de exersare vor fi frecvente şi, de
asemenea, vor fi închinate memento-ului unui simplu fapt. Spune-ţi
adesea:

"Sunt îndreptăţit la miracole."

Cere-le oricând se iveşte vreo situaţie în care este nevoie de ele.
Vei recunoaşte aceste situaţii. Şi fiindcă nu te bazezi pe tine însuţi
pentru a găsi miracolul, eşti pe deplin îndreptăţit să îl primeşti
oricând îl ceri.
Mai ţine minte să nu te dai mulţumit cu mai puţin decât
răspunsul perfect. Dacă vei fi ispitit, nu întârzia să-ţi spui:

"Nu voi da miracolele pe reproşuri.
Vreau numai ceea ce îmi aparţine.
Dumnezeu a instaurat miracolele ca dreptul meu."

Lectia 76 - duminica, 26 decembrie

LECŢIA 76
"Nu sunt sub nici o lege, cu excepţia legilor lui Dumnezeu."

Am observat înainte câte lucruri lipsite de sens ţi s-au părut a fi
mântuirea. Fiecare te-a încătuşat cu legi la fel de lipsite de sens. Nu
eşti legat de ele. Însă pentru a înţelege că aşa este, trebuie mai
întâi să-ţi dai seama că mântuirea nu se află în ele. Atâta vreme cât
vei căuta în lucruri care nu au nici un înţeles, te înlănţui în nişte legi
care nu au nici un sens. Astfel cauţi să dovedeşti că mântuirea este
acolo unde nu e.
Astăzi vom fi bucuroşi că nu o poţi dovedi. Fiindcă, dacă ai
putea, ai căuta la nesfârşit mântuirea acolo unde nu este şi nu ai
găsit-o niciodată. Ideea de astăzi îţi spune încă o dată cât de simplă
este mântuirea. Caut-o acolo unde ea te aşteaptă şi acolo o vei
găsi. Nu căuta în altă parte, pentru că în altă parte nu se află.
Gândeşte-te la libertatea ce se află în recunoaşterea faptului că
nu eşti legat de toate legile bizare şi strâmbe pe care le-ai stabilit ca
să te mântuiască. Tu chiar crezi că vei flămânzi dacă nu ai avea
teancuri de ştraifuri verzi de hârtie şi grămezi de mici discuri
metalice. Chiar crezi că un bumb mic şi rotund sau vreo licoare
împinsă în venele tale cu un ac ascuţit vor izgoni boala şi moartea.
Chiar crezi că eşti singur dacă un alt trup nu este cu tine.
Demenţa gândeşte toate acestea. Tu le numeşti legi şi le aşezi
sub diferite nume într-un lung catalog de ritualuri care nu au nici un
folos şi care nu servesc la nimic. Socoţi că trebuie să te supui
"legilor" medicinei, celor economice sau ale sănătăţii; că nu ai decât
să-ţi protejezi corpul şi vei fi mântuit.
Acestea nu sunt legi, ci nebunie. Corpul este pus în pericol de
mintea care se vatămă pe sine. Corpul suferă numai pentru ca
mintea nu cumva să priceapă că este propria ei victimă. Suferinţa
este o mască pe care şi-o pune mintea pentru a ascunde ceea ce
suferă cu adevărat. Ea nu vrea să înţeleagă faptul că îşi este
propriul duşman; că se atacă pe sine şi vrea să moară. De toate
acestea vor să-ţi mântuiască corpul "legile" tale. Iată de ce crezi că
eşti un corp.
Nu există legi, cu excepţia legilor lui Dumnezeu. Această
afirmaţie se cere repetată iar şi iar, până îţi dai seama că se aplică
la tot ce ai plăsmuit în opoziţie cu Voia lui Dumnezeu. Magia ta nu
are nici un sens. Ceea ce ea este sortită să mântuiască nu există.
Numai ceea ce ea este sortită să ascundă te va mântui.
Legile lui Dumnezeu nu pot fi înlocuite niciodată. Vom închina
ziua de astăzi celebrării bucuriei că lucrurile stau aşa. Acest fapt nu
mai este un adevăr pe care noi îl vom ţine ascuns. Dimpotrivă, ne
dăm seama că este un adevăr care ne păstrează veşnic liberi. Magia
încătuşează, însă legile lui Dumnezeu eliberează. A venit lumina,
fiindcă nu există legi în afara legilor Lui.
Astăzi vom începe perioadele mai lungi de exersare cu o scurtă
recapitulare a diferitelor feluri de "legi" cărora am crezut că trebuie
să ne supunem. Acestea ar include, de exemplu, "legile" nutriţiei,
imunizării, medicamentaţiei şi ale protecţiei corpului în nenumărate
feluri. Gândeşte-te mai departe: crezi în "legile" prieteniei, ale
"bunelor" relaţii şi ale reciprocităţii. Poate chiar crezi că există legi
care stipulează ce este al lui Dumnezeu şi ce este al tău. Multe
"religii" s-au fondat pe aceasta. Ele nu vor să mântuiască, ci să
damneze în numele Cerului. Totuşi, ele nu sunt mai ciudate decât
alte "legi" cărora susţii că trebuie să le dai ascultare pentru a fi în
siguranţă.
Nu există legi în afara legilor lui Dumnezeu. Dă uitării astăzi
toate credinţele magice şi prosteşti, şi păstrează-ţi mintea în liniştita
alertă pentru a auzi Vocea care îţi spune adevărul. Îl vei asculta pe
Cel care spune că sub legile lui Dumnezeu nu există pierderi. Plata
nici nu se dă, nici nu se primeşte. Schimbul nu se poate face; nu
există nici un substitut; şi nimic nu e înlocuit de altceva. Legile lui
Dumnezeu dau mereu şi nu iau niciodată.
Ascultă-L pe Cel care îţi spune toate acestea şi dă-ţi seama cât
de prosteşti sunt "legile" despre care ai crezut că susţin lumea pe
care credeai că o vezi. Ascultă apoi mai departe. Îţi va mai vorbi.
Despre iubirea Tatălui tău pentru tine. Despre bucuria nesfârşită pe
care ţi-o oferă El. Despre dorul după unicul Său Fiu, creat pentru a-i
fi canal întru creaţie, dar care îi este tăgăduit de credinţa acestuia în
iad.
Să deschidem astăzi canalele lui Dumnezeu spre El şi să-I lăsăm
Voia să se extindă prin noi spre El. Astfel creaţia sporeşte la
nesfârşit. Vocea Lui ne va vorbi despre toate acestea, ca şi despre
bucuriile Cerului, pe care legile Sale le păstrează veşnic nelimitate.
Vom repeta ideea de astăzi până când vom fi ascultat şi înţeles că
nu există legi în afara legilor lui Dumnezeu. Apoi vom spune în sinea
noastră, ca o dedicaţie cu care se sfârşeşte perioada de exersare:
"Nu sunt sub nici o lege, cu excepţia legilor lui Dumnezeu."
Vom repeta această dedicaţie de astăzi cât mai des posibil; cel
puţin de patru sau cinci ori pe oră, cât şi ca răspuns la orice
tentaţie, pe tot parcursul zilei, de a ne simţi supuşi altor legi. Este
adeverirea noastră a faptului că Dumnezeu este Tatăl nostru şi că
Fiul Său este mântuit.

joi, 23 decembrie 2010

Lectia 75 - sambata, 25 decembrie

LECŢIA 75
"A venit lumina."

A venit lumina. Eşti vindecat şi poţi vindeca. A venit lumina. Eşti
mântuit şi poţi mântui. Eşti împăcat şi aduci cu tine pacea, oriunde
mergi. Au dispărut întunericul şi zbuciumul şi moartea. A venit
lumina.
Astăzi sărbătorim finalul fericit al lungului tău vis, visul
dezastrului. Nu mai există acum vise întunecate. A venit lumina.
Astăzi începe vremea luminii pentru tine şi pentru oricine. E o eră
nouă, în care se naşte o lume nouă. Cea veche, trecând, n-a lăsat
nici o urmă asupra ei. Astăzi vedem o lume diferită, căci a venit
lumina.
Exerciţiile noastre pentru astăzi vor fi pline de fericire; în ele
vom încerca să aducem mulţumire pentru trecerea celor vechi şi
începutul noului. Nici o umbră nu rămâne să ne umbrească vederea
şi să ascundă lumea pe care ne-o oferă iertarea. Astăzi vom accepta
lumea nouă drept ceea ce vrem să vedem. Ni se va da ceea ce
dorim. Voim să vedem lumina; lumina a venit.
Perioadele noastre mai lungi de exersare vor fi dedicate
cuprinderii cu privirea a lumii pe care ne-o arată iertarea noastră.
Aceasta şi numai aceasta vrem să vedem. Rostul nostru, care este
unul singur, face ca ţelul să fie inevitabil. Astăzi, lumea reală se
înalţă în faţa noastră cuprinsă de bucuria de a fi văzută, în sfârşit.
Acum că lumina a venit văzul ne este dăruit.
Nu vrem să vedem astăzi umbra ego-ului aruncată asupra lumii.
Vedem lumina şi în ea vedem reflectarea Cerului întinzându-se
peste lume. Începe perioadele mai lungi de exersare, spunându-ţi
vestea cea bună a eliberării tale:

"A venit lumina. Am iertat lumea."

Astăzi nu zăbovi asupra trecutului. Păstrează-ţi mintea complet
deschisă, spălată de toate ideile trecute şi curăţită de fiecare
concept pe care l-ai făurit. Astăzi ai iertat lumea. O poţi privi acum
ca şi când n-ai mai fi văzut-o niciodată. Încă nu ştii cum arată. Pur
şi simplu, aştepţi să-ţi fie arătată. În timp ce aştepţi, repetă de
câteva ori, rar şi cu desăvârşită răbdare:

"A venit lumina. Am iertat lumea."

Dă-ţi seama de faptul că iertarea te îndreptăţeşte la viziune.
Înţelege că Sfântul Spirit nu întârzie niciodată să dea harul văzului
celui ce iartă. El nu va întârzia să ţi-l dea acum. Ai iertat lumea.
Sfântul Spirit va fi cu tine în timp ce priveşti şi aştepţi. El îţi va arăta
ceea ce vede viziunea adevărată. Aşa Îi este Voia, iar tu I te-ai
alăturat. Aşteptă-L cu răbdare. Va fi acolo. A venit lumina. Ai iertat
lumea.
Spune-I Lui că ştii că nu poţi da greş, deoarece ai încredere în
El. Iar ţie spune-ţi că aştepţi în deplină certitudine să priveşti lumea
pe care ţi-a promis-o El. De acum înainte vei vedea altfel. Astăzi a
venit lumina. Şi vei vedea lumea care ţi-a fost făgăduită de când a
început timpul şi în care sfârşitul timpului este chezăşuit.
Şi perioadele mai scurte de exersare vor fi bucuroase aduceri
aminte ale eliberării tale. Reaminteşte-ţi, aproximativ la fiecare sfert
de oră, că astăzi este o zi de sărbătoare specială. Adu mulţumiri
Graţiei lui Dumnezeu. Aprinde-ţi bucuria în puterea iertării de a-ţi
vindeca vederea total. Fii încrezător că în această zi se află un nou
început. De vreme ce bezna trecutului nu-ţi mai apasă ochii, nu se
poate să nu vezi. Iar ceea ce vezi va fi atât de binevenit, încât vei
extinde mereu cu drag această zi.
Spune, deci;

"A venit lumina. Am iertat lumea."

Dacă cumva vei fi ispitit, spune oricui pare să te tragă înapoi în
întuneric:

"A venit lumina. Te-am iertat."

Dedicăm această zi seninătăţii în care Dumnezeu ar vrea să te
ştie. Păstreaz-o în conştienţa ta şi vezi-o pretutindeni, acum când
sărbătorim începutul viziunii tale şi al vederii lumii reale, care a
venit să înlocuiască lumea neiertată pe care ai crezut-o reală.

Lectia 74 - vineri, 24 decembrie

LECŢIA 74
"Nu există nici o voie, cu excepţia Voii lui Dumnezeu."

Ideea de astăzi poate fi considerată gândul central spre care
sunt îndreptate toate exerciţiile noastre. Voia lui Dumnezeu este
singura Voie. Dacă ai recunoscut acest fapt, ai recunoscut că voia ta
este a Lui. Credinţa în posibilitatea conflictului a dispărut. Pacea a
luat locul ideii bizare că eşti sfâşiat de ţeluri conflictuale. Ca o
expresie a Voii lui Dumnezeu, nu ai alt ţel decât pe al Său.
E o imensă pace în ideea de astăzi, iar exerciţiile pentru astăzi
sunt îndreptate spre a o găsi. Ideea însăşi este pe de-a-ntregul
adevărată. De aceea, ea nu poate da naştere la iluzii. Fără iluzii,
conflictul este imposibil. Să încercăm să recunoaştem astăzi lucrul
aceasta şi să trăim pacea pe care o aduce această recunoaştere.
Începe perioadele mai lungi de exersare, repetând de câteva ori
aceste gânduri, rar şi cu hotărârea fermă de a înţelege ce înseamnă
şi de a le păstra în minte:

"Nu există nici o voie, cu excepţia Voii lui Dumnezeu.
Nu pot să mă aflu în conflict cu Dumnezeu."

Petrece câteva minute, adăugând câteva gânduri înrudite, ca:

"Sunt împăcat."
"Nimic nu mă poate tulbura. Voia mea este Voia lui Dumnezeu."
"Voia mea şi Voia lui Dumnezeu sunt una."
"Dumnezeu voieşte pace pentru Fiul Său."

În timpul acestei faze introductive, încredinţează-te că te ocupi
rapid de toate gândurile conflictuale care s-ar putea să-ţi treacă prin
minte. Spune-ţi imediat:

"Nu există nici o voie, cu excepţia Voii lui Dumnezeu.
Aceste gânduri conflictuale sunt lipsite de sens."

Dacă există o singură zonă conflictuală care pare să fie deosebit
de greu de rezolvat, scoate-o în evidenţă pentru a-i da o atenţie
specială. Gândeşte-te la ea scurt, dar foarte concret, identifică
anume persoana şi situaţia sau situaţiile implicate, spunându-ţi:

"Nu există nici o voie, cu excepţia Voii lui Dumnezeu.
Pe aceasta o împărtăşesc împreună cu El.
Conflictele mele în legătură cu ....... nu pot fi reale."

După ce ţi-ai limpezit astfel mintea, închide-ţi ochii şi încearcă
să trăieşti pacea la care te îndreptăţeşte realitatea ta. Cufundă-te în
ea şi simte-o cuprinzându-te în întregime. S-ar putea să fii tentat să
iei aceste încercări drept acte de retragere sau renunţare, dar
diferenţa se poate detecta uşor. Dacă reuşeşti, vei avea un adânc
sentiment de bucurie şi o vioiciune sporită, şi nu un sentiment de
somnolenţă şi moleşire.
Bucuria caracterizează pacea. Prin trăirea bucuriei îţi vei da
seama că ai atins-o. Dacă simţi că aluneci către retragere sau
renunţare, repetă ideea pentru astăzi şi încearcă din nou. Fă-o de
câte ori este necesar. Există un cert câştig în refuzul alunecării către
retragere sau renunţare, chiar dacă nu trăieşti pacea pe care o
cauţi.
În perioadele mai scurte, care se vor întreprinde astăzi la
intervale regulate şi predeterminate, spune-ţi în sinea ta;

"Nu există nici o voie, cu excepţia Voii lui Dumnezeu.
Astăzi caut pacea Lui."

Încearcă apoi să găseşti ceea ce cauţi. Un minut sau două la
fiecare jumătate de oră, cu ochii închişi, dacă este posibil, vor fi
astăzi de mare folos în această încercare.