vineri, 31 decembrie 2010

Lectia 83 - duminica, 2 ianuarie 2011

LECŢIA 83
Să recapitulăm astăzi aceste idei:

<65> "Singura mea funcţie este cea hărăzită mie de
Dumnezeu."
Nu am altă funcţie decât cea hărăzită mie de Dumnezeu.
Recunoaşterea acestui fapt mă eliberează de tot conflictul, întrucât
îmi dă de înţeles că nu pot avea ţeluri contradictorii. Cu un singur
scop, am mereu certitudinea a ceea ce să fac, ce să spun şi ce să
gândesc. Toată îndoiala trebuie să dispară, atunci când încuviinţez
faptul că singura mea funcţie este cea hărăzită mie de Dumnezeu.
Aplicaţii mai specifice ale acestei idei ar putea lua aceste forme:
"Perceperea acestui lucru (acestei situaţii) nu îmi schimbă
funcţia."
"Acest lucru (această situaţie) nu îmi dă altă funcţie decât cea
hărăzită mie de Dumnezeu."
"Să nu uzez de acest lucru (această situaţie),
ca să-mi justific o funcţie pe care Dumnezeu nu mi-a hărăzit-o."

<66> "Fericirea mea şi funcţia mea sunt una."
Toate lucrurile care vin de la Dumnezeu sunt unul. Ele vin de la
Cel Ce Este Unul şi trebuie primite ca fiind unul. Îndeplinirea funcţiei
mele este fericirea mea, întrucât ambele vin de la aceeaşi Sursă. Iar
eu trebuie să învăţ să recunosc ceea ce mă face fericit, dacă e să
găsesc fericirea.
Iată câteva forme folositoare pentru aplicări specifice:
"Acest lucru (această situaţie) nu îmi poate separa fericirea de
funcţia mea."
"Singularitatea fericirii şi funcţiei mele rămâne total neafectată
de aceasta."
"Nimic, inclusiv acest lucru (această situaţie),
nu poate justifica iluzia că fericirea mi-ar fi despărţită de funcţia
mea."

Lectia 82 - sambata, 1 ianuarie 2011

LECŢIA 82
Astăzi vom recapitula aceste idei:

<63> "Lumina lumii aduce pace fiecărei minţi prin iertarea
mea."
Iertarea mea este mijlocul prin care lumina lumii îşi găseşte
expresia prin mine. Iertarea mea este mijlocul prin care devin
conştient de lumina lumii din mine. Iertarea mea este mijlocul prin
care lumea este vindecată, împreună cu mine însumi. Fie, aşadar,
să iert lumea, ca ea să fie vindecată împreună cu mine.
Sugestii pentru forme specifice de aplicare a acestei idei:
"Fie ca pacea să se extindă de la mintea mea la a ta, (nume)."
"Eu împărtăşesc lumina lumii cu tine, (nume)."
"Prin iertarea mea pot vedea acest lucru (această situaţie ) aşa
cum sunt."

<64> "Fie să nu-mi uit funcţia."
Nu vreau să uit de funcţia mea, deoarece vreau să-mi aduc
aminte de Sinele meu. Nu îmi pot îndeplini funcţia dacă uit de ea.
Iar dacă nu îmi îndeplinesc funcţia, nu voi trăi bucuria pe care
Dumnezeu mi-o hărăzeşte.
Forme specifice adecvate acestei idei cuprind următoarele:
"Să nu fac uz de acest lucru (această situaţie)
pentru a-mi ascunde funcţia de mine."
"Voi folosi acest lucru (această situaţie)
ca prilej pentru a-mi îndeplini funcţia."
"Acest lucru (această situaţie) ar putea ameninţa ego-ul meu,
dar nu-mi poate schimba funcţia într-un fel sau altul."

Lectia 81 - vineri, 31 decembrie 2010

RECAPITULARE II
Suntem gata acum pentru o nouă recapitulare. Vom începe
acolo unde nea lăsat recapitularea precedentă, şi ne vom ocupa
zilnic de două idei. Prima parte a fiecărei zile va fi dedicată uneia
dintre aceste idei, pentru ca ultima parte a zilei să fie dedicată
celeilalte. Vom avea o perioadă mai lungă de exersare şi altele mai
scurte şi mai frecvente, în timpul cărora vom exersa fiecare dintre
cele două idei.
Perioadele mai lungi de exersare se vor conforma acestei forme
generale: rezervă-ţi cam cincisprezece minute pentru fiecare din ele
şi începe prin a te gândi la ideile zilei şi la comentariile incluse în
teme. Dedică între trei şi patru minute citirii lor fără grabă, chiar de
mai multe ori - dacă doreşti, apoi închide ochii şi ascultă.
Repetă prima frază a perioadei de exersare dacă simţi cumva că
mintea ţi-o ia razna, însă încearcă să-ţi petreci cea mai mare parte a
timpului ascultând liniştit, dar cu atenţie. Te aşteaptă un mesaj. Fii
încrezător că îl vei primi. Aminteşte-ţi că el îţi aparţine şi că îl vrei.
Nu-ţi lăsa intenţia să se clatine în faţa gândurilor care te distrag.
Dă-ţi seama că, oricare ar fi forma sub care ar apare, ele nu au nici
un înţeles şi nici o putere. Înlocuieşte-le cu afirmarea hotărârii tale
de a reuşi. Nu uita că voia ta are putere asupra tuturor fanteziilor şi
viselor. Încrede-te că ea te va scoate la liman, purtându-te dincolo
de toate acestea.
Priveşte toate aceste perioade de exersare ca fiind consacrate
căii, adevărului şi vieţii. Refuză să fii abătut din drum de digresiuni,
iluzii şi gândurile morţii. Te-ai consacrat mântuirii. Fii hotărât, zi de
zi, să nu îţi laşi funcţia neîndeplinită.
Reafirmă-ţi atitudinea hotărâtă şi în perioadele mai scurte de
exersare, folosind forma iniţială a ideii pentru aplicaţii generale,
precum şi forme mai specifice, dacă e nevoie. În comentariile care
urmează enunţării ideilor sunt incluse câteva forme specifice.
Acestea, totuşi, sunt numai nişte sugestii. Nu cuvintele anume pe
care le foloseşti contează.

LECŢIA 81
Ideile noastre de recapitulat pentru astăzi sunt:

<61> "Eu sunt lumina lumii."
Cât de sfânt sunt eu, căruia i-a fost dată funcţia de a lumina
lumea! Fie ca în faţa sfinţeniei mele să fiu cuprins de liniştea tăcerii.
În lumina ei blândă, fie ca toate conflictele mele să dispară. În
pacea ei, fie să-mi aduc aminte cine sunt.
Câteva forme specifice pentru aplicarea acestei idei atunci când
par să apară nişte dificultăţi anume, ar fi:
"Fie să nu ascund lumina lumii din mine."
"Fie ca lumina lumii să răzbată prin această aparenţă."
"Această umbră se va risipi în faţa luminii."

<62> "Iertarea îmi este funcţia ca lumină a lumii."
Tocmai prin acceptarea funcţiei mele voi vedea lumina lumii în
mine. Iar în această lumină, funcţia mea va sta, clar şi absolut
neambiguu, în faţa vederii mele. Acceptarea mea nu se bizuie pe
faptul că îmi dau seama sau nu de funcţia pe care o am, întrucât nu
înţeleg încă iertarea. Totuşi, sunt încredinţat că, în lumină, o voi
vedea aşa cum este.
Forme specifice pentru folosirea ideii ar putea include:
"Fie ca acest lucru (această situaţie) să mă ajute
să înţeleg ce înseamnă iertarea."
"Fie să nu îmi separ funcţia de voia mea."
"Nu voi folosi acest lucru (această situaţie) pentru un scop străin
mie."