miercuri, 9 februarie 2011

Lectia 125 - duminica, 13 februarie

 LECŢIA 125
"Astăzi primesc în tihnă Cuvântul lui Dumnezeu."

Fie ca această zi să fie o zi de liniştire şi de senină ascultare.
Tatăl tău voieşte ca astăzi să-I auzi Cuvântul. Te cheamă din
adâncurile minţii tale, acolo unde El sălăşluieşte. Ascultă-L astăzi.
Pacea nu este nicidecum posibilă prin când Cuvântul Său nu va fi
auzit în toată lumea; până când mintea ta, într-o senină ascultare,
nu va accepta mesajul pe care lumea trebuie să-l audă pentru a
inaugura ora senină a păcii.
Această lume se va schimba prin tine. Nici un fel de alte
mijloace nu o pot mântui, căci planul lui Dumnezeu este, pur şi
simplu, acesta: Fiul lui Dumnezeu este liber să se mântuiască, căci i
sa dat Cuvântul lui Dumnezeu spre ai fi Îndrumător, Cuvânt ce se
află dea pururi în mintea sa şi alături de el, pentru al conduce
negreşit către Casa Părintească, după voia sa, care este dea
pururea la fel de liberă ca a lui Dumnezeu. Nu este condus cu forţa,
ci doar cu iubire. Nu este judecat, doar sfinţit.
Astăzi vom auzi în liniştea tăcerii Vocea lui Dumnezeu, fără
amestecul gândurilor noastre mărunte, fără dorinţele noastre
personale şi fără a judeca într-un fel sau altul Cuvântul Său sfânt.
Nu ne vom judeca astăzi, fiindcă ceea ce suntem nu poate fi
judecat. Ne distanţăm de toate judecăţile cu care lumea la acoperit
pe Fiu lui Dumnezeu. Ea nu îl cunoaşte. Astăzi nu vom da ascultare
lumii, ci vom aştepta în tăcere Cuvântul lui Dumnezeu.
Ascultă-L pe Tatăl tău vorbindu-ţi, sfânt Fiu lui Dumnezeu. Vocea
Sa voieşti să-ţi dăruiască Cuvântul Său sfânt, pentru a răspândi în
toată lumea vestea mântuirii şi vremea sfântă a păcii. Astăzi ne
adunăm în faţa tronului lui Dumnezeu, locul liniştii din mintea unde
El sălăşluieşte dea pururea, în sfinţenia pe care El a creato şi pe
care nu va o părăsi niciodată.
Nu a aşteptat ca mai întâi să-ţi întorci unde din nou mintea către
El, pentru aţi dărui abia atunci Cuvântul Său. Nu s-a ascuns de tine,
în timp ce rătăceai, îndepărtându-te un timp de El. Nu preţuieşte
iluziile pe care le nutreşti despre tine însuţi. Îşi cunoaşte Fiul şi
voieşte ca el să rămână parte din Sine, fără a ţine cont de visele
sale, fără a ţine cont de nebunia lui de a crede că voia sa nu-i
aparţine.
Astăzi El îţi vorbeşte. Vocea Sa îţi aşteaptă tăcerea, căci
Cuvântul Său nu poate fi auzit până când mintea ta nu se linişteşte
pentru o vreme şi până când dorinţele tale lipsite de sens nu au fost
potolite. Aşteaptă-I Cuvântul în linişte. Există o pace în tine la care
trebuie să apelezi astăzi, care te sau ajuta să-ţi pregăteşti mintea ta
preasfântă ca să audă Vocea Care vorbeşte din partea Creatorului
ei.
Dăruieşte astăzi, de trei ori, la orele cele mai potrivite pentru
tăcere, câte zece minute, în care nu vei da ascultare lumii, ci vei
alege în schimb o duioasă ascultare a Cuvântul lui Dumnezeu. Îţi
vorbeşte de mai de-aproape decât inima ta. Vocea Sa îţi este mai
aproape decât mâna. Iubirea Sa reprezintă tot ceea ce eşti şi tot
ceea ce este El; este totuna cu tine şi tu totuna cu El.
Propria-ţi voce este cea pe care o asculţi atunci când El îţi
vorbeşte. Propriul tău cuvânt este cel pe care El îl rosteşte. Este
Cuvântul libertăţii şi al păcii, al unităţii voinţei şi a scopului, fără nici
o separare sau diviziune în mintea unică a Tatălui şi a Fiului. Astăzi
ascultă-ţi în tihnă Sinele şi lasă-L să-ţi spună că Dumnezeu nu Şi-a
părăsit niciodată Fiul, şi că tu nu ţi-ai părăsit niciodată Sinele.
Fii doar liniştit. Nu ai nevoie decât de această regulă, pentru ca
exersarea ta să te înalţe astăzi deasupra gândirii lumii şi să-ţi
elibereze viziunea de sclavia ochilor trupeşti. Fii doar senin şi
ascultă. Vei auzi Cuvântul în care Voia lui Dumnezeu Fiul se
împreunează cu Voia Tatălui Său, fiind una cu ea, fără nici un fel de
iluzii insinuate în ceea ce este pe de-a-ntregul indivizibil şi adevărat.
La fiecare oră care trece, stai liniştit pentru o clipă şi adu-ţi aminte
că astăzi ai un scop anume, să primeşti în tihnă Cuvântul lui
Dumnezeu.

Lectia 124 - sambata, 12 februarie

LECŢIA 124
"Fie să-mi aduc aminte că sunt una cu Dumnezeu."

Astăzi vom aduce din nou mulţumiri pentru identitatea noastră
în Dumnezeu. Căminul nostru este în siguranţă, ocrotirea este
garantată în tot ce facem, puterea şi tăria se află la dispoziţia
noastră în tot ce întreprindem. Nu putem da greş în nimic. Tot ce
atingem capătă o lumină strălucitoare care binecuvântează şi
vindecă. Una cu Dumnezeu şi cu Universul ne vedem de drum
bucurându-ne, cuprinşi de gândul că Dumnezeu Însuşi ne însoţeşte
pretutindeni.
Cât de sfinte ne sunt minţile! Şi tot ceea ce vedem reflectă
sfinţenia dinlăuntru minţii care este una cu Dumnezeu şi cu ea
însăşi. Cât de uşor dispar erorile, şi cât de uşor moartea cedează
locul vieţii veşnice. Urmele strălucitoare ale paşilor noştri arată
calea către adevăr, căci Dumnezeu ne este acum Tovarăşul de
drum, când păşim prin lume pentru o vreme. Iar cei ce ne vor urma
vor recunoaşte calea, fiindcă lumina pe care o purtăm rămâne în
urma noastră, cu toate că ea continuă drumul împreună cu noi.
Ceea ce dobândim este darul nostru etern atât pentru cei care
urmează după noi, cât şi pentru cei care ne-au precedat sau au stat
o vreme cu noi. Şi Dumnezeu, Cel care ne iubeşte cu iubirea
nepărtinitoare în care am fost creaţi, ne zâmbeşte şi ne oferă
fericirea pe care am dăruito la rândul nostru.
Astăzi nu ne vom îndoi de iubirea Sa pentru noi, nici nu vom
pune la îndoială ocrotirea şi grija Sa. Între încrederea noastră şi
conştienţa Prezenţei Sale nu se pot interpune nici un fel de nelinişti
lipsite de sens. Astăzi suntem una cu El, în recunoaştere şi
reamintire. Îl simţim în inimile noastre. Minţile noastre conţin
Gândurile Sale; ochii noştri contemplă, în tot ce privim, Minunăţia
Sa. Astăzi vedem numai ceea ce este iubitor şi vrednic de iubire.
Asta vedem în aparenţele durerii, şi durerea face loc păcii. Asta
vedem în cei frenetici, în cei trişti şi necăjiţi, în cei singuratici şi
înfricoşaţi, ce sunt restituiţi calmului şi păcii minţii întru care au fost
creaţi. Şi tot asta vedem în cei muribunzi, precum şi în cei morţi.
Nici un miracol nu poate fi vreodată refuzat celor care ştiu că sunt
una cu Dumnezeu. Nu există gând al lor care să nu aibă puterea de
a vindeca toate formele suferinţei în oricine, în vremuri trecute şi
vremuri ce vor să vină, la fel de uşor precum în cei care păşesc
acum alături de ei. Gândurile lor sunt acum atemporale, dincolo de
distanţe şi dincolo de timp.
Atunci când spunem că suntem una cu Dumnezeu ne alăturăm
acestei conştienţe. Căci prin aceste cuvinte spunem, de asemenea,
că suntem mântuiţi şi vindecaţi; că putem, în consecinţă, să
mântuim şi să vindecăm. Am acceptat darul, iar acum vom dărui.
Căci vrem să păstrăm darurile pe care ni le-a dat Tatăl nostru. Astăzi
vom resimţi starea de a fi una cu El, astfel încât lumea să poată
împărtăşi recunoaşterea de către noi a realităţii. În trăirea noastră
lumea este eliberată. În măsura în care ne negăm separarea faţă de
Tatăl nostru, ea este vindecată odată cu noi.
Pace ţie astăzi! Consolidează-ţi pacea exersând conştienţa că
eşti una cu Creatorul tău, precum El este cu tine. Cândva dea lungul
zilei de astăzi, când ţi se pare mai potrivit, dedică o jumătate de oră
gândului că eşti una cu Dumnezeu. Iată prima noastră tentativă de
a aborda o perioadă mai extinsă, pentru care nu oferim nici un fel
de reguli, nici cuvinte speciale care să-ţi conducă meditaţia. Ne vom
lăsa în seama Vocii lui Dumnezeu pentru a ne vorbi după cum crede
El de cuviinţă, siguri că El nu va întârzia să o facă. Zăboveşte
împreună cu El în această jumătate de oră. El va face restul.
Beneficul tău nu se va diminua dacă crezi că nu întâmplă nimic.
Sar putea să nu fii gata să accepţi câştigul astăzi. Şi totuşi cândva,
undeva, acesta îţi va parveni şi nu vei întârzia să-l recunoşti atunci
când pogoară cu certitudine în mintea ta. Această jumătate de oră
va fi înrămată cu aur, fiecare minut fiind asemenea unui diamant
încrustat în jurul oglinzii pe care acest exerciţiu ţi-o va oferi. Şi în
această oglindă vei vedea, ca reflexie a feţei tale, faţa Christului.
Poate astăzi, poate mâine, îţi vei zări propria transfigurare în
oglinda pe care această jumătate de oră sfântă ţi-o întinde ca să te
priveşti pe tine însuţi. Când eşti gata o vei găsi acolo, înăuntrul
minţii tale, aşteptând să fie găsită. Atunci îţi vei aduce aminte de
gândul căruia i-ai dăruit această jumătate de oră, conştientizând plin
de recunoştinţă că niciodată timpul nu a fost petrecut cu mai mare
folos.
Poate astăzi, poate mâine, vei privi în această oglindă şi vei
înţelege că lumina neprihănită pe care o vezi îţi aparţine, minunăţia
pe care o priveşti este propria ta minunăţie. Socoteşte această
jumătate de oră ca un dar făcut lui Dumnezeu, cu certitudinea că
darul pe care ţi-l va întoarce va fi un sentiment de iubire pe care nul
poţi înţelege, o bucurie mult prea adâncă pentru a fi cuprinsă, o
privelişte prea sfântă pentru vederea ochilor trupeşti. Dar poţi fi
sigur că într-o zi, poate azi, poate mâine, vei pricepe şi vei vedea.
Adaugă alte giuvaere la rama de aur care susţine oglinda oferită
ţie astăzi, repetând, oră de oră, în sinea ta:

"Fie ca să-mi aduc aminte că sunt una cu Dumnezeu
Una cu toţi fraţii mei şi cu Sinele meu,
În veşnică sfinţenie şi pace."

Lectia 123 - vineri, 11 februarie

LECŢIA 123
"Mulţumesc Tatălui meu pentru darurile Sale către mine."

Astăzi să fim recunoscători. Am ajuns pe cărări mai blânde şi
drumuri mai netezite. Nu mai încape gândul întoarcerii înapoi, nici
vreo împotrivire implacabilă faţă de adevăr. Mai rămâne un pic de
şovăială, câteva reţineri mărunte şi o mică ezitare, dar ai toate
motivele să fii recunoscător pentru câştigurile tale , care sunt mult
mai mari decât îţi dai seama.
O zi dedicată acum recunoştinţei va adăuga beneficiul unei
înţelegeri mai pătrunzătoare la amploarea reală a tuturor
câştigurilor pe care le-ai realizat, a darurilor pe care le-ai dobândit.
Bucură-te astăzi, într-o recunoştinţă iubitoare: Tatăl tău nu te-a
abandonat ţie însuţi, nici nu tea lăsat să rătăceşti singur prin
întuneric. Fii recunoscător că tea mântuit de sinele pe care ai socotit
că lai plăsmuit pentru a ocupa locul Său şi al creaţiei Sale. Adu-I
mulţumiri astăzi.
Adu-I mulţumiri pentru că nu tea abandonat şi pentru că iubirea
Sa va rămâne dea pururi să te lumineze, dea pururi neschimbată.
Mulţumeşte-I, de asemenea, pentru că eşti neschimbător, pentru că
Fiul pe care îl iubeşte este la fel de neschimbător precum este El
Însuşi. Fii recunoscător că eşti mântuit. Bucură-te că ai de îndeplinit
o funcţie în mântuire. Fii recunoscător că valoarea ta depăşeşte cu
mult darurile tale sărăcăcioase şi judecăţile meschine asupra aceluia
pe care Dumnezeu la desemnat ca fiind Fiul Său.
Astăzi ne vom înălţa cu recunoştinţă inimile deasupra disperării
şi ne vom ridica ochii recunoscători, pentru a nu-i mai îndrepta în
jos, către ţărână. Astăzi cântăm cântecul recunoştinţei, în onoarea
Sinelui care Dumnezeu a voit să fie adevărata noastră Identitate în
El. Astăzi zâmbim tuturor acelora pe care îi întâlnim, îndreptându-ne
cu paşi uşuraţi către ceea ce avem de înfăptuit.
Nu mergem singuri. Şi aducem mulţumiri pentru faptul că în
singurătatea noastră a apărut un Prieten care să ne rostească
Cuvântul mântuitor al lui Dumnezeu. Şi mulţumiri ţie pentru că îl
asculţi. Cuvântul Său este lipsit de grai dacă nu este auzit.
Mulţumindu-I Lui, îţi mulţumeşti de asemenea ţie însuţi. Un mesaj
neauzit nu va mântui lumea, oricât de puternică ar fi Vocea care îl
rosteşte, oricât de iubitor ar fi mesajul.
Mulţumiri ţie, care ai auzit, căci devii mesagerul care duci cu
tine Vocea Sa, lăsând-O să răsune iar şi iar în jurul lumii. Primeşte
astăzi mulţumirile lui Dumnezeu, aducându-I mulţumiri. Căci El îţi
oferă mulţumirile pe care le aduci, de vreme ce El îţi primeşte
darurile cu o recunoştinţă plină de iubire, întorcându-ţi-le de mii şi
sute de mii de ori mai mult. Îţi va binecuvânta darurile,
împărtăşindu-le cu tine. Şi astfel ele sporesc în putere şi tărie, până
când vor umple lumea de veselie şi recunoştinţă.
Primeşte astăzi mulţumirile Sale şi oferă-Le Lui pe ale tale,
vreme de două ori câte cincisprezece minute. Îţi vei da seama Cui îi
oferi mulţumirile şi Cui îi mulţumeşte El atunci când tu Îi
mulţumeşti. Această jumătate de oră sfântă dăruită Lui îţi va fi
restituită în raport de ani pentru fiecare secundă; puterea de a
mântui lumea cu eoni mai târziu, datorită mulţumirilor aduse Lui.
Primeşte-I mulţumirile şi vei înţelege cu câtă iubire te conţine în
Mintea Sa, cât de adâncă şi de neţărmurită Îi este grija pentru tine,
cât de perfectă Îi este recunoştinţa faţă de tine. Adu-ţi aminte de El
oră de oră, şi mulţumeşte-I pentru tot ceea ce a dăruit Fiului Său,
astfel încât el să se înalţe deasupra lumii, aducându-şi aminte de
Tatăl său şi de Sinele său.

Lectia 122 - joi, 10 februarie

LECŢIA 122
"Iertarea oferă tot ce vreau."

Ce ai putea avea şi iertarea să nu-ţi poată da? Vrei pace?
Iertarea o oferă. Vrei fericire, o minte liniştită, o certitudine a
rostului, un sentiment al vredniciei şi frumuseţii care nu poate fi
tulburată? Vrei păsare şi siguranţă şi căldura ocrotirii sigure mereu?
Vrei o linişte care nu poate fi tulburată, o blândeţe care nu poate fi
niciodată rănită, o mângâiere adâncă şi trainică, precum şi o odihnă
atât de perfectă încât nu poate fi niciodată deranjată?
Iertarea ţi le oferă pe toate acestea, şi multe altele. Ea sclipeşte
în faţa ochilor tăi de îndată ce te trezeşti, dăruindu-ţi bucuria cu care
să întâmpini ziua. Îţi mângâie fruntea atunci când dormi şi-ţi
poposeşte pe pleoape astfel încât să nu vezi nici un vis de teamă şi
rău, răzbunare şi atac. Iar atunci când te trezeşti din nou, ea îţi
oferă o altă zi de fericire şi pace. Iertarea ţi le oferă pe toate
acestea, şi încă multe altele.
Iertarea face ca vălul ce ascunde faţa lui Christ să se ridice de
pe cei care privesc lumea cu ochi neiertători. Ea te face să-L
recunoşti pe Fiul lui Dumnezeu şi îţi curăţă memoria de toate
gândurile moarte, astfel încât amintirea Tatălui să-ţi poată trece
pragul minţii. Ce ai putea să vrei, şi iertarea să nu-ţi poată dărui? Ce
alte daruri decât acestea merită a fi căutate? Ce valoare fantezistă,
ce efect trivial, sau ce promisiune trecătoare făcută pentru a nu fi
niciodată ţinută poate conţine mai multă speranţă decât ceea ce
aduce iertarea?
De ce ai căuta un răspuns, altul decât cel care va răspunde la
toate? Iată răspunsul perfect dat întrebărilor imperfecte, solicitărilor
lipsite de sens, şovăielnicei bunăvoinţe de a auzi, sârguinţei mai
puţin decât călduţe şi credinţei parţiale! Iată răspunsul! Nul mai
căuta. Nu vei găsi altul în locul său.
Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta nu se poate schimba,
nici nu poate da greş. Fii recunoscător că acest plan rămâne exact
aşa cum El la întocmit. Stă în faţa ta neschimbat, asemenea unei uşi
deschise, chemarea căldurii şi bineţii de dinlăuntru îmbiindu-te să
intri şi să te simţi acasă, căci aici îţi este sălaşul.
Iată răspunsul! Vrei oare să stai afară, când tot Cerul te
aşteaptă înăuntru? Iartă şi fii iertat. Precum dăruieşti, aşa vei
dobândi. Nu există alt plan decât acesta, pentru mântuirea Fiului lui
Dumnezeu. Să ne bucurăm astăzi că aşa este, căci iată, avem un
răspuns, clar şi explicit, aflându-se, prin simplitatea sa, mai presus
de orice amăgire. Toate complexităţile pe care lumea le-a urzit din
firave fire de păianjen dispar în faţa puterii şi maiestăţii acestei
extrem de simple exprimări a adevărului.
Iată răspunsul! Nu-i întoarce spatele, rătăcind din nou prin lume.
Acceptă mântuirea acum. Este darul lui Dumnezeu, nu al lumii.
Lumea nu poate oferi nici un dar de valoare unei minţi care a
dobândit ceea ce Dumnezeu ia dăruit. Dumnezeu voieşte ca
mântuirea să fie dobândită astăzi şi ca încurcăturile viselor tale să
nu-ţi mai ascundă nimicnicia lor.
Deschideţi ochii astăzi şi priveşte o lume fericită a siguranţei şi
a păcii. Iertarea este mijlocul prin care ea ajunge să ia locul iadului.
Răsare în tăcere, dând bineţe ochilor tăi deschişi şi umplându-ţi
inima cu o linişte adâncă, în timp ce străvechile adevăruri, mereu
nounăscute, răsar în conştienţa ta. Ceea ce îţi vei aminti atunci nu
poate fi descris niciodată. Şi totuşi, iertarea ţi le oferă.
Amintindu-ne de darurile pe care ni le oferă iertarea,
întreprindem exerciţiile de astăzi cu speranţa şi încrederea că
aceasta va fi ziua în care mântuirea va fi a noastră. Cu ardoare şi
bucurie o vom căuta astăzi, conştienţi că avem cheia în mâinile
noastre, acceptând răspunsul dat de Cer iadului pe care noi l-am
plăsmuit, dar în care nu vrem să mai rămânem.
Dimineaţa şi seara vom dărui cu drag câte un sfert de oră
căutării care conţine garanţia sfârşitului iadului. Începe această
căutare plin de speranţă, căci am ajuns la răscrucea de unde drumul
devine mult mai uşor. Iar acum este scurt drumul pe care încă îl
parcurgem. Suntem aproape, într-adevăr, de capătul dinainte
stabilit, al visului.
Cufundă-te în fericire de îndată ce începi aceste perioade de
exersare, pentru că ele îţi oferă recompensa certă a întrebărilor care
şi-au aflat răspunsul, împreună cu ceea ceţi aduce acceptarea
răspunsului. Astăzi îţi va fi dat să simţi pacea pe care o oferă
iertarea şi bucuria prilejuită de ridicarea vălului.
În faţa luminii pe care o vei dobândi astăzi, lumea va păli până
va dispare cu totul, şi vei vedea ivindu-se o altă lume, pentru
descrierea căreia nu ai cuvinte. Păşim acum drept în lumină,
dobândind darurile care au fost păstrate pentru noi încă de la
începutul timpului, în aşteptarea zilei de astăzi.
Iertarea oferă tot ce vrei. Astăzi îţi sunt oferite toate lucrurile
pe care le vrei. Nu lăsa să-ţi scape darurile pe parcursul zilei, pe
măsură ce te întorci din nou să te confrunţi cu o lume a schimbării
perpetue şi a aparenţelor mohorâte. Păstrează-ţi darurile într-o
conştienţă clară, în timp ce vezi ce este neschimbător în inima
schimbării; lumina adevărului în spatele aparenţelor.
Nu te lăsa ispitit să-ţi laşi darurile să alunece pe lângă tine,
eşuând în uitare, ci ţine-le cu fermitate în minte prin încercările de a
te gândi la ele cel puţin un minut, la trecerea fiecărui sfert de oră.
Aminteşte-ti cât de preţioase sunt aceste daruri, cu ajutorul acestui
memento care are puterea de aţi păstra în conştienţă darurile pe tot
parcursul zilei:

"Iertarea oferă tot ce vreau.
Astăzi am acceptat aceasta ca fiind adevărat.
Astăzi am dobândi darurile lui Dumnezeu."

Lectia 121 - miercuri, 9 februarie


LECŢIA 121
"Iertarea este cheia fericirii."

Aici se află răspunsul căutărilor tale de a găsi pacea. Aici se află
cheia semnificaţiei unei lumi ce pare lipsită de sens. Aici se află
calea către siguranţă în mijlocul primejdiilor aparente care par să te
ameninţe la fiecare colţ şi care strecoară nesiguranţă în toate
încercările tale de a găsi vreodată liniştea şi pacea. Aici îşi găsesc
răspunsul toate întrebările tale, aici se află, în sfârşit, certitudinea
sfârşitului tuturor incertitudinilor.
Mintea neiertătoare este plină de teamă, nelăsând loc iubirii să
fie ea însăşi, să-şi desfacă aripile în pace şi să se avânte deasupra
zbuciumului lumii. Mintea neiertătoare este tristă, lipsită de
speranţa alinării şi izbăvirii de chin. Ea suferă şi stăruie în mizerie,
orbecăind prin beznă fără să vadă, fiind totuşi convinsă de primejdia
ce o pândeşte acolo.
Mintea neiertătoare este sfâşiată de îndoială, nelămurită atât în
ce-o priveşte, cât şi faţă de tot ce vede, temătoare şi mânioasă,
slabă şi fudulă, temându-se să meargă înainte, temându-se să stea
pe loc, temându-se să se trezească sau să adoarmă, temându-se de
fiecare sunet, dar şi cu mai mare teamă de tăcere; îngrozită de
întuneric, dar şi mai îngrozită de apropierea luminii. Ce altceva
poate percepe mintea neiertătoare decât propria ei osândă? Ce
altceva poate contempla decât dovada că toate păcatele ei sunt
reale?
Mintea neiertătoare nu vede greşeli, ci numai păcate. Se uită la
lume cu ochi nevăzători şi ţipă atunci când îşi contemplă propriile
proiecţii ivindu-se pentru ai ataca jalnica parodie a vieţii. Vrea să
trăiască, dar îşi doreşte să fi fost moartă. Vrea iertare, dar nu vede
nici o speranţă. Doreşte scăpare, dar nu poate concepe vreuna,
pentru că pretutindeni îi vede numai pe cei păcătoşi.
Mintea neiertătoare este cuprinsă de disperare, fără nici o
perspectivă de viitor, care nu iar putea oferi decât şi mai multă
disperare. Cu toate acestea, ea îşi consideră judecata pronunţată
asupra lumii ca fiind ireversibilă, neputând înţelege că sa
condamnat ea însăşi la această disperare. Ea consideră că nu se
poate schimba, căci ceea ce vede stă mărturie că judecata ei este
corectă. Nu întreabă, căci crede că ştie. Nu pune la îndoială, sigură
fiind că are dreptate.
Iertarea este însuşită. Nu este inerentă minţii, ea neputând
păcătui. Precum păcatul este o idee pe care singur ţi-ai însuşito, tot
aşa trebuie să înveţi şi iertarea, dar de la un Învăţător, altul decât
tine însuţi, Cel care reprezintă celălalt Sine din tine. Prin El înveţi
cum să ierţi sinele pe care gândeşti că lai făcut, lăsându-l să dispară.
Astfel îţi redai mintea, devenită una, Celui care îţi este Sinele, şi
Care nu poate păcătui niciodată.
Fiecare minte neiertătoare îţi oferă ocazia de aţi instrui propria
minte cum să ierte. Fiecare dintre aceste minţi aşteaptă izbăvirea
de iad prin tine şi se întoarce către tine, implorându-te săi dai Cerul
aici şi acum. Nu are nici o speranţă, dar tu devii speranţa ei. Şi fiind
speranţa ei, devii propria ta speranţă. Mintea neiertătoare trebuie să
înveţe prin iertarea ta că a fost mântuită de iad. Şi după cum
demonstrezi tu mântuirea, aşa ţi-o vei însuşi. Însă practicarea şi
învăţarea nu vor veni de la tine, ci de la Învăţătorul Care ţi-a fost
menit ca să-ţi arate calea.
Astăzi exersăm cum să învăţăm să iertăm. Dacă ai bunăvoinţa,
poţi învăţa astăzi să dobândeşti cheia fericirii, făcând uz de ea spre
folosul tău. Vom dedica zece minute dimineaţa şi alte zece seara,
opt a învăţa cum să dăruim iertare şi cum, să o dobândim.
Mintea neiertătoare nu crede că a dărui este totuna cu a
dobândi. Totuşi, astăzi vom încerca să învăţăm că sunt unul şi
acelaşi lucru, practicând iertarea faţă de cineva pe care îl consideri
ca fiindu-ţi duşman, precum şi faţă de cineva pe care îl consideri ca
fiindu-ţi prieten. Şi pe măsură ce vei învăţa săi vezi pe amândoi ca
unul, vom extinde lecţia asupra ta însăţi şi vei vedea că scăparea lor
a incluso şi pe a ta.
Începe perioadele mai lungi de exersare gândindu-te la cineva
care nu-ţi place, care pare să te irite sau pe care nu ţi-ar conveni să-l
întâlneşti, cineva pe care îl dispreţuieşti dea binelea sau pur şi
simplu încerci să-l treci cu vederea. Nu contează ce formă îmbracă
mânia ta. Probabil că te-ai şi oprit asupra lui. Este exact cine trebuie.
Acum închide ochii, fixează-l în mintea ta şi uită-te la el pentru o
vreme. Încearcă să vezi ceva lumină în el; o mică licărire pe care nu
ai observato niciodată. Încearcă să găseşti o mică rază de
înseninare luminând imaginea urâtă pe care o ai despre el. Priveşte
această imagine până zăreşti o lumină undeva în cuprinsul ei, iar
apoi încearcă să laşi această lumină să se extindă, până când îl
acoperă, făcând imaginea să devină frumoasă şi bună.
Uită-te o vreme la această percepţie preschimbată, apoi
îndreaptă-ţi mintea spre cineva pe care îl consideri prieten. Încearcă
să transferi asupra lui lumina pe care ai învăţat să o vezi în jurul
fostului tău "duşman". Percepe-l acum ca fiindu-ţi mult mai mult
decât prieten, căci în această lumină sfinţenia sa ţi-l înfăţişează pe
mântuitorul tău, mântuit şi mântuind, vindecat şi întreg.
Lasă-l apoi să-ţi ofere lumina pe care o vezi în el, şi lasă-l pe
duşmanul şi pe prietenul tău să se unească întru a te binecuvânta
cu ceea ce ai dăruit. Acum eşti una cu ei, şi ei cu tine. Iertat ai fost
acum de tine însuţi. Nu uita, dea lungul zilei, de rolul pe care îl
joacă iertarea în a aduce fericire fiecărei minţi neiertătoare, a ta
fiind printre ele. Spuneţi la fiecare oră:

"Iertarea este cheia fericirii. Mă voi trezi
din visul în care se face că sunt muritor, supus greşelilor şi plin
de păcat, şi voi cunoaşte că sunt Fiul perfect al lui Dumnezeu."