luni, 14 februarie 2011

Lectia 131 - sambata, 19 februarie

LECŢIA 131
"Oricine caută să ajungă la adevăr nu poate să nu reuşească."

Nereuşita te încolţeşte atât timp cât urmăreşti ţeluri care nu pot fi
realizate. Cauţi permanenţa în ceea ce este nepermanent, iubirea
acolo unde nu este iubire, siguranţa în toiul pericolului, nemurirea în
bezna visului morţii. Cine ar putea reuşi acolo unde contradicţia este
fundalul căutării sale şi însăşi locul în care el vine să caute stabilitate?
Ţelurile care sunt lipsite de sens nu sunt atinse. Nu există cale de
a ajunge la ele, căci mijloacele prin care te străduieşti pentru ele sunt
la fel de lipsite de sens, conform ţelurilor. Cine poate spera să
dobândească ceva, folosind nişte mijloace atât de stupide? Unde ar
putea să ducă ele? Şi ce anume ar putea realiza, care să ofere cea mai
mică speranţă de realitate? Aspiraţia către rodul imaginaţiei duce la
moarte pentru că înseamnă căutarea deşertăciunii, iar în timp ce cauţi
viaţa tu soliciţi moartea. Cauţi ocrotire şi siguranţă, pe când în
rugăciunea inimii tale soliciţi primejdia şi protecţia pentru micul vis pe
care lai plăsmuit.
Cu toate acestea, căutarea este inevitabilă aici. Pentru asta i venit
şi vei îndeplini, cu siguranţă, treaba pentru care ai venit. Însă lumea
nu-ţi poate dicta ţelul propriul îl urmăreşti, decât dacă îi conferi această
putere. Înseamnă că rămâi liber să alegi un ţel ce se află dincolo de
lume şi de orice gând lumesc, şi care decurge din ideea pe care ai
abandonato, dar pe care ţi-ai reamintito, străveche şi totuşi nouă; un
ecou al unei moşteniri uitate, dar care deţine tot ceea ce vrei cu
adevărat.
Bucură-te că trebuie să cauţi. Bucură-te, de asemenea, să afli că
ceea ce cauţi este Cerul şi că nu poţi să nu atingi ţelul pe care îl doreşti
cu adevărat. Fiul lui Dumnezeu nu poate căuta zadarnic, cu toate că
încearcă să impună o amânare, să se amăgească şi să creadă că iadul
este ceea ce caută. Atunci când greşeşte, el găseşte ( i se arată)
corectarea greşelii. Când deviază, este dus înapoi la sarcina sa
stabilită.
Nimeni nu rămâne în iad, căci nimeni nu-şi poate abandona
Creatorul, nici nu poate afecta desăvârşita, permanenta şi
neschimbătoarea lui Iubire. Vei găsi Cerul. Toate cele pe care le cauţi
vor dispare, numai Cerul nu. Dar nu pentru că îţi vor fi luate. Se vor
duce fiindcă nu le mai vrei. Vei atinge ţelul pe care îl vrei cu adevărat,
la fel de sigur precum Dumnezeu tea creat în neprihănire.
De ce să mai aşteptăm Cerul? Este aici, astăzi. Timpul este marea
iluzie cum că Cerul ar fi în trecut sau în viitor. Însă nu poate fi aşa,
dacă Cerul este locul unde Dumnezeu voieşte ca Fiul Său fie. Cum ar
putea Voia lui Dumnezeu să fie în trecut sau să mai aibă de aşteptat
până a se împlini? Ceea ce El voieşte este acum, fără trecut şi pe
de-a-ntregul fără viitor. La fel de îndepărtat de timp precum este o
minusculă lumânare de o stea îndepărtată, sau ceea ce ai ales până
acum de ceea ce vrei cu adevărat.
Cerul rămâne unica ta alternativă la această stranie lume pe care
ai plăsmuit-o, cu toate năravurile sale; pâlpâirea caleidoscopică şi
ţelurile-i incerte, plăcerile-i dureroase şi bucuriile-i tragice. Dumnezeu nu
a plăsmuit contradicţii. Ceea ce îşi neagă propria existenţă şi se atacă
pe sine însuşi nu este El. Nu a făcut două minţi, Cerul fiind efectul
îmbucurător al uneia dintre ele, iar Pământul rezultatul lamentabil al
celeilalte, care este opusul Cerului în toate privinţele.
Dumnezeu ne se află în conflict. Şi nici creaţia Sa nu este scindată
în două. Cum ar fi ca Fiul Său să fie în iad, de vreme ce Însuşi
Dumnezeu la aşezat în Cer? Ar putea el să piardă ceea ce Voia Eternă
ia dăruit spre ai fi mereu sălaş? Să nu mai încercăm să suprapunem o
voinţă străină peste rostul unic al lui Dumnezeu. El este aici fiindcă aşa
voieşte să fie, iar ceea ce El voieşte este prezent acum, dincolo de
limitele timpului.
Nu vom alege astăzi un paradox în locul adevărului. Cum a putut
Fiul lui Dumnezeu să plăsmuiască timpul pentru a-L lipsi de Voia lui
Dumnezeu? Se neagă astfel pe sine însuşi şi contrazice ceea ce are
contrariu. Socoteşte că a făcut un iad care se opune Cerului şi crede că
sălăşluieşte în ceea ce nu există, pe când Cerul este locul pe care nul
poate găsi.
Lasă astăzi asemenea gânduri în urma ta , îndreptându-ţi mai bine
mintea către iudei adevărate. Oricine caută să ajungă la adevăr nu
poate să nu reuşească, iar la adevăr încercăm să ajungem astăzi.
Vom dedica acestui ţel de trei ori câte zece minute de-a lungul zilei şi
vom cere să vedem răsăritul lumii reale, care va înlocui imaginile
prosteşti pe care le preţuim, cu idei adevărate ivindu-se în locul unor
gânduri care nu au nici un sens, nici un efect, şi care nu-şi au nici
sursa, nici substanţa în adevăr.
Asta recunoaştem când ne începem perioadele de exersare. Începe
astfel:
"Cer să văd o lume diferită de aceasta, şi să gândesc
gânduri diferite de cele pe care eu le-am plăsmuit.
Lumea pe care o caut nu am făcut-o de unul singur,
gândurile care vreau să le gândesc numi aparţin."
Urmăreşte-ţi mintea vreme de câteva minute şi vezi, cu toate că
stai cu ochii închişi, lumea lipsită de sens despre care crezi că este
reală. De asemenea, treci în revistă şi gândurile care crezi că sunt
compatibile cu o astfel de lume, gânduri despre care crezi că sunt
adevărate. Apoi dă-le drumul şi cufundă-te, lăsându-le la suprafaţă, către
locul sfânt unde ele nu pot intra. În mintea ta, dedesubtul lor, este o
uşă, pe care nu ai reuşit s-o zăvoreşti complet, ca să ascunzi ceea ce se
află dincolo.
Caută acea uşă şi găseşte-o. Dar înainte de a încerca s-o deschizi,
adu-ţi aminte că oricine caută să ajungă la adevăr nu poate să nu
reuşească. Şi tocmai asta soliciţi astăzi. Nimic altceva nu are acum
vreo însemnătate, nu este preţuit şi nici urmărit vreun ţel, nu vrei cu
adevărat nimic din cele ce se află în faţa acestei uşi şi cauţi numai
ceea ce se află îndărătul ei.
Întindeţi mâna şi vezi cât de uşor se deschide uşa, datorită unicei
tale intenţii de a trece dincolo de ea. Îngerii luminează calea, astfel
încât poţi înţelege toate lucrurile pe care le vezi. Un mic moment de
surpriză te va face, poate, să eziţi înainte de aţi da seama că lumea pe
care o vezi înaintea ta în lumină reflectă adevărul pe care îl cunoşteai,
şi pe care nu lai uitat întru totul pe când rătăceai prin vise.
Astăzi nu poţi să nu reuşeşti. Iată că Spiritul pe care Cerul ţi la
trimis te însoţeşte, pentru ca într-o zi să te poţi apropia de această uşă
şi, cu ajutorul Său, să te strecori cu uşurinţă prin ea, către lumină.
Astăzi, acea zi a venit. Astăzi Dumnezeu îţi ţine străvechea promisiune
făcută Fiului Său Sfânt, la fel cum Fiul Său îşi aduce aminte de propria
promisiune făcută lui Dumnezeu. Este o zi a bucuriei, căci ne apropiem
de timpul şi locul dinainte stabilit, unde vei afla ţelul căutărilor tale
aici, şi a tuturor căutărilor lumii care, se sfârşesc aici, împreună, în
timp ce păşeşti dincolo de uşă.
Aminteşte-ţi adeseori că astăzi ar trebui să fie un prilej de
deosebită bucurie, şi abţine-te de la gânduri posomorâte şi lamentări
fără rost. Vremea mântuirii a sosit. Însuşi Cerul a stabilit ziua de astăzi
ca fiind o vreme a milosteniei pentru tine şi pentru lume. Dacă, cumva,
uiţi de acest fapt îmbucurător, adu-ţi aminte cu următoarele:

"Astăzi caut şi găsesc tot ceea ce vreau.
Scopul meu, cel unic, îmi oferă aceasta.
Oricine caută să ajungă la adevăr nu poate să nu reuşească."

Lectia 130 - vineri, 18 februarie

LECŢIA 130
"Este imposibil să vezi două lumi."

Percepţia este consecventă. Ceea ce vezi îţi reflectă gândirea. Iar
gândirea ta nu reflectă decât ceea ce ai ales să vezi. Sistemul tău de
valori este cel care determină aceasta, căci presupune că vrei să vezi
ceea ce preţuieşti, crezând că ceea ce vezi este cu adevărat aici.
Nimeni nu poate vedea o lume căreia nu ia fost atribuită nici o valoare
în mintea sa. Şi nimeni nu poate să nu privească ceea ce crede că
vrea.
Dar cine poate cu adevărat să urască şi să iubească în acelaşi
timp? Cine îşi poate dori o realitate de nedorit? Şi cine poate alege să
vadă o lume de care îi este teamă? Teama nu poate să nu orbească,
căci aceasta îi este arma; nu poţi vedea ceea ce ţie teamă să vezi.
Iubirea şi percepţia merg, aşadar, mână în mână, teama nefăcând
decât să ascundă în întuneric ceea ce este prezent.
Prin urmare, teama, ce poate ea proiecta asupra lumii? Ce poate fi
văzut în întuneric şi să fie adevărat? Adevărul este eclipsat de teamă,
iar ceea ce rămâne este doar imaginat. Dar ce poate fi real în oarbele
imaginări născute din panică? Oare ce ai putea să vrei, de vreme ce
asta ţi se arată? Oare ce ai putea dori să păstrezi într-un astfel de vis?
Teama a plăsmuit tot ce crezi că vezi. Separarea, toate distincţiile
şi toată mulţimea diferenţelor despre care crezi că întocmesc lumea.
Ele nu se află nicăieri. Vrăjmaşul iubirii le-a născocit. Totuşi, iubirea nu
poate avea vrăjmaş, iar astfel ele nu au nici cauză, nici fiinţă şi nici
consecinţă. Pot fi preţuite, dar ele rămân ireale. Pot fi căutate dar nu
pot fi găsite. Nu le vom căuta astăzi, nici nu ne vom irosi ziua căutând
ceea ce nu poate fi găsit. Nu le vom căuta astăzi, nici nu ne vom irosi
ziua căutând ceea ce nu poate fi găsit.
Este imposibil să vezi două lumi care nu au nimic în comun. Cum
cauţi una, cealaltă dispare. Numai una rămâne. Ele reprezintă
domeniul opţiunilor, pe care deciziile tale nul pot depăşi. Realul şi
irealul sunt singurele alternative între care ai de ales, nimic altceva.
Astăzi nu vom recurge la un compromis acolo unde acesta nu este
posibil. Lumea pe care o vezi este dovada faptului că deja ai făcut o
alegere la fel de atotcuprinzătoare ca şi contrariul ei. Ceea ce vrem să
învăţăm astăzi este ceva mai mult decât doar lecţia care spune că nu
poţi vedea două lumi. Această lecţie ne învaţă, de asemenea, că lumea
pe care o vezi este perfect consecventă, conform punctului de vedere
din care o vezi. Este toată o singură bucată, întrucât descinde dintr-o
singură emoţie, reflectându-şi sursa în tot ceea ce vezi.
De şase ori astăzi, cu mulţumire şi recunoştinţă, dăruim bucuroşi
câte cinci minute acelui gând care pune capăt oricărui compromis şi
oricărei îndoieli, lăsându-le în urma noastră, fiind unul şi acelaşi lucru.
Nu vom face o mie de distincţii lipsite de sens, nici nu vom încerca să
cărăm cu noi o părticică a irealităţii, atunci când ne dedicăm minţile
găsirii numai a ceea ce este real.
Începeţi căutarea lumii celeilalte prin a solicita o tărie care o
depăşeşte pe a ta, şi recunoscând ce anume cauţi, Nu mai vrei iluzii. Şi
te apropii de aceste cinci minute, golindu-ţi mâinile de toate comorile
meschine ale acestei lumi. Îl aştepţi pe Dumnezeu să te ajute, în timp
ce spui:

"Este imposibil să vezi două lumi.
Îngăduiemise să accept tăria pe care Dumnezeu mi-o oferă
şi să nu văd vreo valoare în această lume,
pentru ca astfel să-mi pot găsi libertatea şi izbăvirea."

Dumnezeu va fi acolo. Căci ai apelat la marea şi infailibila Putere
Care, cuprinsă de recunoştinţă, va face acest pas uriaş spre tine. Nu
vei întârzia să vezi mulţumirile Sale exprimate în percepţie tangibilă şi
în adevăr. Nu te vei îndoi de ceea ce vei contempla, căci, cu toate că
tot percepţie este, diferă de modul în care mereu ai văzut, numai cu
ochii. Şi vei cunoaşte că tăria lui Dumnezeu tea susţinut atunci când ai
făcut această alegere.
Respinge astăzi cu dezinvoltură ispita, ori de câte ori se iveşte,
prin simpla aducere aminte a limitelor opţiunii tale. Irealul sau realul,
ceea ce este fals sau ceea ce este adevărat, asta şi numai asta vezi.
Percepţia este consecventă alegerii tale, şi vei avea parte ori de tot
iadul, ori de tot Cerul.
Acceptă o mică parte a iadului ca fiind reală, şi ţi-ai damnat ochii şi
blestemat văzul, iar ceea ce vei contempla este chiar iadul. Cu toate
acestea, izbăvirea Cerului rămâne mai departe la îndemâna opţiunii
tale, pentru a lua locul a tot ce iadul ţine să-ţi arate. Tot ce trebuie săi
spui oricărei părţi a iadului, indiferent de forma pe care o adoptă, este
doar:

"Este imposibil să vezi două lumi.
Eu îmi caut libertatea şi izbăvirea, iar asta nu este parte din ceea
ce vreau eu."

Lectia 129 - joi, 17 februarie

LECŢIA 129
"Dincolo de această lume se află o lume pe care o vreau."

Acesta este gândul care decurge din cel pe care l-am exersat ieri.
Nu te poţi opri la ideea că lumea este lipsită de valoare, pentru că,
dacă nu vei vedea că există altceva în care să-ţi pui speranţa, nu vei fi
decât deprimat. Preocuparea noastră prioritare nu este renunţarea la
lume, ci înlocuirea ei cu ceva care este mult mai satisfăcător, mai plin
de bucurie şi capabil aţi oferi pacea. Crezi oare că această lume îţi
poate oferi toate acestea?
Poate că merită osteneala să reflectăm încă o dată, pentru câtva
timp, asupra valorii acestei lumi. Poate vei admite că nu pierzi nimic
dacă te dispensezi de orice gând cum că ar fi ceva de valoare aici.
Lumea pe care o vezi este într-adevăr necruţătoare, instabilă, crudă,
nepăsătoare faţă de tine, iute la răzbunare şi nemiloasă de atâta ură.
Ea dă numai pentru ca, apoi, să anuleze darul, confiscând toate
lucrurile care, pentru o vreme, ţi-au fost dragi. Nu găseşti o iubire care
să dăinuie, fiindcă aici nu există nici un fel de iubire. Asta este lumea
timpului, unde toate lucrurile au un sfârşit.
Oare pierdere este să găseşti în schimb o lume în care este
imposibil să pierzi ceva, unde iubirea dăinuie pentru totdeauna, unde
ura nu poate exista, iar răzbunarea nu are sens? Pierdere este să
găseşti toate lucrurile pe care le vrei cu adevărat, ştiind că nu vor avea
sfârşit şi că vor rămâne exact aşa cum le vrei, până la capătul
timpului? Dar până şi acestea vor fi înlocuite, în cele din urmă, cu ceva
despre care nu putem vorbi, întrucât te duci într-acolo unde cuvintele
vor fi cu totul de prisos, într-o tăcere în care limbajul, cu toate că este
nerostit, este totuşi perfect înţeles.
Comunicarea, neambiguă şi limpede ca bună ziua, rămâne
nelimitată pentru toată eternitatea. Şi Dumnezeu Însuşi Îi vorbeşte
Fiului Său, după cum Fiul Său Îi vorbeşte Lui. Limbajul lor nu are
cuvinte, căci ceea ce spun Ei nu poate fi simbolizat. Cunoaşterea lor
este directă, pe de-a-ntregul împărtăşită şi pe de-a-ntregul una. Cât de
departe de aceasta eşti tu, care stai legat de această lume. Şi totuşi,
cât de aproape eşti, atunci când o înlocuieşti cu lumea pe care o vrei.
Acest ultim pas este cert; acum doar distanţa unei clipe te
desparte de atemporalitate. Aici poţi privi numai înainte, niciodată
înapoi casă vezi iarăşi o lume pe care nu o vrei. Aici este acea lume
care vine săi ia locul, pe măsură ce îţi dezlegi mintea de nimicurile pe
care lumea ţi le întinde pentru a te ţine captiv. Nu le preţui, şi ele vor
dispărea. Apreciază-le, şi ele îţi vor părea reale.
Acestea sunt opţiunile. Ce poţi pierde dacă vei alege să nu
preţuieşti deşertăciunea? Această lume nu deţine nici un lucru pe care
să-l vrei cu adevărat; ceea ce alegi în schimbul ei iată ce într-adevăr îţi
doreşti! Îngăduie să ţi se dăruiască astăzi. Nu aşteaptă decât alegerea
ta, ca să ia locul tuturor lucrurilor pe care le cauţi, dar pe care, de fapt,
nu le vrei.
Exersează-ţi bunăvoinţa de a efectua acest schimb, câte zece
minute dimineaţa şi seara, şi încă o dată între ele. Începe cu aceasta:
"Dincolo de această lume există o lume pe care o vreau.
Am hotărât să văd acea lume în locul acesteia,
căci aici nu este nimic din ceea ce vreau cu adevărat."
Apoi închideţi ochii faţă de lumea pe care o vezi şi, în tăcutul
întuneric, priveşte luminile, ce nu sunt din această lume, cum sclipesc
una câte una, până ce nu mai contează unde începe una şi se termina
alta, ele fuzionând întruna singură.
Astăzi se apleacă către tine luminile Cerului, ca să-ţi lumineze
pleoapele în timp ce odihneşti dincolo de lumea întunericului. Aici e o
lumină pe care ochii tăi nu o pot contempla. Totuşi, mintea ta o poate
vedea, pur şi simplu, şi poate înţelege. O zi de graţie îţi este dăruită
astăzi, iar noi aducem mulţumiri. În această zi ne dăm seama că ceea
ce-ţi era teamă să pierzi nu a fost tocmai pierderea.
Acum înţelegem că nu există pierdere. Căci, în sfârşit, i-am văzut
opusul, şi suntem recunoscători că alegerea a fost făcută. Aminteşte-ţi
oră de oră decizia luată şi dedică o clipă confirmării acesteia, lăsând
deoparte orice gând ai avea şi stăruind pentru scurtă vreme asupra
celor ce urmează:

"Lumea pe care o văd nu deţine nimic din ceea ce vreau.
Dincolo de această lume există o lume pe care o vreau."

Lectia 128 - miercuri, 16 februarie

LECŢIA 128
"Lumea pe care o văd, nu deţine nici un lucru pe care să-l vreau."

Lumea pe care o vezi nu are să-ţi ofere nimic din ceea ce ţi-ai putea
dori, nimic din ceea ce ai putea folosi în vreun fel, absolut nimic din
ceea ce ar putea să-ţi aducă bucurie. Crede acest gând, şi eşti scutit de
ani de suferinţă, de nenumărate decepţii şi de speranţe care se
preschimbă în cenuşa amarnică a disperării. Nimeni nu poate lăsa
lumea în urmă, înălţându-se deasupra orizontului ei mărginit şi a
uzanţelor ei meschine, dacă nu acceptă acest gând ca fiind adevărat.
Fiecare lucru pe care pui valoare (preţ) aici nu este altceva decât
un lanţ care te leagă de lume, şi care nu va servi decât acestui scop.
Căci fiecare lucru trebuie să servească rostului pe care i lai conferit,
până când nu îi vei desemna un altul. Singurul rost demn de mintea
ta, pe care îl deţine această lume, este acela de a trece pe lângă ea,
fără a mai zăbovi pentru a percepe vreo speranţă acolo unde nu este
nici una. Nu te mai lăsa amăgit. Lumea pe care o vezi nu deţine nici un
lucru pe care să-l vrei.
Scapă-te de lanţurile în care îţi încătuşezi mintea atunci când
percepi mântuirea ca aflându-se aici. Căci ceea ce preţuieşti faci să
devină parte din tine, după cum te percepi tu însuţi. Toate lucrurile pe
care le cauţi pentru aţi ridica valoarea în proprii tău ochi te limitează şi
mai mult, ascund de tine propria-ţi valoare şi mai pun un zăvor uşii
care duce spre conştienţa adevărată a Sinelui tău.
Nu lăsa nimic din ceea ce este legat de gânduri trupeşti să-ţi
întârzie avansarea spre mântuire, şi nu lăsa ca ispita de a crede că
lumea deţine vreun lucru pe care îl vrei, să te reţină. Nu este nimic aici
care să-ţi fie scump. Aici nu este nimic vrednic de o singură clipă de
amânare şi chin, de incertitudine şi îndoială. Ceva fără valoare nu
poate oferi nimic. Certitudinea valorii nu poate fi găsită în lipsa de
valoare.
Exersăm astăzi despovărarea de orice gând privitor la valori pe
care le-am atribuit lumii. O eliberăm de rosturile pe care le-am dat
diferitelor ei aspecte, fazelor şi viselor sale. O susţinem eliberată de
orice rost în minţile noastre şi o dezlegăm de orice neam dorit ca ea să
fie. Astfel ridicăm zăvoarele care au barat poarta către eliberarea de
lume şi păşim dincolo de toate valorile mărunte şi ţelurile reduse.
Conteneşte şi stai puţin în linişte, vezi cât de departe te înalţi
deasupra lumii, atunci când îţi eliberezi mintea de lanţuri şi o laşi să-şi
caute nivelul unde se simte în largul ie. Mintea va fi recunoscătoare să
fie liberă pentru o vreme. Ea ştie unde îi este locul. Nu ai decât să-ţi
dezlegi aripile, şi va zbura singură şi bucuroasă în întâmpinarea
rostului său sfânt. Îngăduie-i să se odihnească în Creatorul ei, pentru ca
acolo să fie restituită lucidităţii, libertăţii şi iubirii.
Acordă-i minţii câte zece minute de odihnă, de trei ori, dea lungul
zilei de azi. Şi de fiecare dată când vei deschide ochii din nou, nu vei
mai preţui nimic din ceea ce vezi, atât de mult ca înainte. Întreaga ta
perspectivă asupra lumii se va strămuta câte puţin, de fiecare dată
când îţi laşi mintea să scape din lanţurile ei. Nu lumea îi este locul. Iar
locul tău este acolo unde ea vrea să fie şi unde îşi găseşte odihna
atunci când o eliberezi de povara lumii. Ghidul tău este infailibil.
Deschideţi mintea către El. Fii liniştit şi tăcut.
Protejează-ţi mintea şi pe parcursul zilei. Iar atunci când ţi se pare
că vezi vreo valoare într-un aspect sau o imagine a lumii, refuză să-ţi
înlănţuieşti astfel mintea, spunându-ţi, în schimb, cu calmă certitudine:

"Asta nu mă va tenta să mai pierd timpul.
Lumea pe care o văd nu deţine nici un lucru pe care să-l vreau."

Lectia 127 - marti, 15 februarie

LECŢIA 127
"Nu există altă iubire decât cea a lui Dumnezeu."

Poate crezi că sunt posibile diferite feluri de iubire. Poate crezi că
există un fel de iubire pentru ceva, şi altfel de iubire pentru altceva; un
mod de a iubi pe unul, un alt mod de a mai iubi şi pe altul. Iubirea este
una. Nu are părţi separate şi nu are gradaţii; nu are forme diferite, nici
nivele, nici divergenţe şi nici deosebiri. Ea este, pe de-a-ntregul,
asemenea ei însăşi. Nu se modifică niciodată în funcţie de persoană
sau împrejurare. Iubirea este Inima lui Dumnezeu şi, de asemenea, a
Fiului Său.
Semnificaţia iubirii este obscură pentru oricine crede că iubirea se
poate schimba. Acesta nu pricepe că iubirea schimbătoare trebuie să
fie imposibilă. Astfel, el crede că uneori poate iubi, iar alteori poate urî.
De asemenea, mai crede că iubirea poate fi dată cuiva anume şi poate
rămâne ea însăşi, cu toate că este refuzată altora. A crede acestea
despre iubire înseamnă a nu o înţelege. Dacă iubirea ar face astfel de
deosebiri, ar trebui să judece între cel virtuos şi cel păcătos,
percepându-l pe Fiu lui Dumnezeu în părţi separate.
Iubirea nu poate judeca. Fiind ea însăşi una, priveşte totul ca fiind
una. Semnificaţia ei se află în unitate. Este nevoită să se sustragă
minţii care concepe iubirea ca fiind parţială sau fragmentată. Nu există
altă iubire decât cea a lui Dumnezeu, iar tot ce ţine de iubire, al Lui
este. Nu există vreun alt principiu care să guverneze acolo unde nu
este iubire. Iubirea este o lege fără contrariu. Întregimea ei este
puterea care menţine totul ca fiind una, este legătura dintre Tată şi
Fiu, care Îi ţine dea pururi împreună drept unul şi acelaşi.
Nici un curs al cărui scop este să te înveţe să-ţi aduci aminte ce
anume eşti cu adevărat nu poate omite să sublinieze că nu poate fi nici
o diferenţă între ceea ce eşti tu cu adevărat şi ceea ce este iubirea.
Semnificaţia iubirii este propria ta semnificaţie, împărtăşită de Însuşi
Dumnezeu. Căci ceea ce eşti tu este ceea ce este El. Nu există altă
iubire decât iubirea Lui. Iar ceea ce este El, este tot ce este. Nimic nu
Îl limitează, astfel că şi tu eşti la fel de nelimitat.
Nici o lege dintre acelea cărora li se supune lumea nu te poate
ajuta să sesizezi semnificaţia iubirii. Credinţa lumii a fost făcută pentru
a ascunde semnificaţia iubirii, pentru a o menţine obscură şi secretă.
Nu există un singur principiu din cele susţinute de lume care să nu
violeze adevărul a ceea ce este iubirea şi, de asemenea, a ceea ce eşti
tu.
Nu căuta să-ţi găseşti Sinele în cuprinsul lumii. Iubirea nu poate fi
găsită în întuneric şi moarte. Ea este însă perfect evidentă pentru ochii
care văd şi pentru urechile care aud Vocea iubirii. Astăzi exersăm
descătuşarea minţii tale de toate legile cărora crezi că trebuie să li te
supui; de toate limitele sub stăpânirea cărora trăieşti şi de toate
schimbările care crezi că fac parte din destinul omenesc. Astăzi facem
pasul cel mai mare pe care îl pretinde acest curs în avansarea către
ţelul pe care la stabilit.
Dacă vei capta astăzi o cât de mică sclipire a semnificaţiei iubirii,
înseamnă că ai înaintat către propria-ţi izbăvire pe o distanţă fără de
măsură şi într-un timp dincolo de numărul anilor. Împreună să dăruim,
deci, astăzi, cu bucurie, câtva timp lui Dumnezeu şi să înţelegem că nu
există o folosinţă a timpului mai bună ca aceasta.
Astăzi de două ori, pentru câte cincisprezece minute, scapă de
orice lege în care crezi acum. Deschideţi mintea întru odihnă. Evadarea
din lumea care parcă te ţine captiv îi poate reuşi oricui nu mai pune
preţ pe ea. Retrage-i orice valoare pe care ai investit-o în ofertele-i
meschine şi darurile lipsite de sens, şi îngăduie ca darul lui Dumnezeu
să le înlocuiască pe toate.
Cheamă-L pe Tatăl tău, cu certitudinea că îţi va răspunde. El Însuşi
a promiso. Şi tot El Însuşi va pune o scânteie de adevăr în mintea ta,
chiar acolo unde renunţi la o credinţă falsă, la o sumbră iluzie a
propriei tale realităţi şi la ceea ce crezi că înseamnă iubirea. Ea va
răzbate astăzi cu lumina Sa printre gândurile tale deşarte şi te va ajuta
să înţelegi adevărul iubirii. Va zăbovi cu tine în blândeţea-I plină de
iubire, în timp ce vei îngădui Vocii Sale să-ţi înveţe mintea, curată şi
deschisă, despre semnificaţia iubirii. Şi îţi va binecuvânta lecţia cu
Iubirea Sa.
Astăzi, legiunea anilor viitori de aşteptare pentru mântuire, dispare
dinaintea atemporalităţii lucrurilor pe care le înveţi. Să aducem astăzi
mulţumiri că suntem scutiţi de un viitor asemenea trecutului. Lăsăm
trecutul în urma noastră, pentru a nu ne mai aminti niciodată de el. Şi
ne înălţăm ochii asupra unui alt prezent, unde mijeşte un viitor se de
deosebeşte de trecut în toate privinţele.
Lumea nounăscută se află în pruncie. O vom urmări cum creşte
sănătoasă şi puternică, pentru aşi revărsa binecuvântarea asupra
tuturor acelora care vin să înveţe cum să dea în lături lumea despre
care credeau că a fost făcută din ură, spre a fi vrăjmaşul iubirii. Acum
ei sunt cu toţii fraţii noştri întru iubirea lui Dumnezeu.
Ne vom aduce aminte de ei dea lungul zilei, întrucât nu putem lăsa
o parte din noi să fie în afara iubirii noastre, dacă vrem să ne
cunoaştem Sinele. Cel puţin de trei ori dea lungul unei ore, gândeşte-te
la acel unul care te însoţeşte în această călătorie şi care a venit să
înveţe ceea ce tu trebuie să înveţi. De îndată ce îţi vine în minte,
comunică-i acest mesaj din parte Sinelui tău:

"Te binecuvântez, frate, cu Iubirea lui Dumnezeu,
pe care vreau să o împărtăşesc cu tine. Căci vreau să învăţ
lecţia plină de bucurie cum că nu există altă iubire
decât cea a lui Dumnezeu şi a ta şi a mea şi a fiecăruia."

Lectia 126 - luni, 14 februarie


LECŢIA 126
"Tot ce dăruiesc îmi este dăruit mie însumi."

Ideea de astăzi, cu totul străină egoului şi modului de gândire al
lumii, este crucială pentru răsturnarea gândirii pe care o va aduce
acest curs. Dacă ai crede această afirmaţie, nu ai avea nici o problemă
în privinţa iertării depline, a certitudinii ţelului şi a călăuzirii infailibile.
Ai înţelege mijloacele prin care îţi parvine mântuirea, şi nu ai ezita să
le foloseşti acum.
Să examinăm ceea ce crezi, de fapt, în locul acestei idei. Ţi se pare
că alţi oameni sunt separaţi de tine şi capabili de comportări care nu
au nici o repercusiune asupra gândurilor tale, nici invers. Prin urmare,
atitudinile tale nu au nici un efect asupra lor, iar strigătele lor după
ajutor nu au nici o legătura cu ale tale. Crezi, de asemenea, că ei pot
păcătui fără aţi afecta modul de a te percepe pe tine însuţi, în timp ce
le judeci păcatul şi poţi, cu toate acestea, să rămâi împăcat, la adăpost
de orice condamnare.
Atunci când "ierţi" un păcat, nu ai nici un folos nemijlocit. Dai
milostenia cuiva nevrednic, numai pentru a demonstra că eşti mai bun,
situat pe o treaptă mai înaltă decât cel pe care-l ierţi. Acesta nu merită
pomana toleranţei tale, pe care o acorzi unuia nevrednic de acest dar,
deoarece păcatele tale l-au coborât mai prejos de o adevărată egalitate
cu tine. Nu are nici un drept la iertarea ta. Ea îi înmânează lui un dar,
nicidecum ţie.
În felul acesta iertarea este în fond neîntemeiată; o toană
caritabilă, binevoitoare dar nemeritată, un dar acordat uneori, alteori
reţinut. Fiind nemeritată, reţinerea iertării este justă, şi nu este drept
să ai de suferit pentru această reţinere. Păcatul pe care îl ierţi nu este
propriul tău păcat. La comis cineva cu care nu ai nimic dea face. Iar
dacă eşti mărinimos faţă de el, dându-i ceea ce nu merită, darul nu-ţi
aparţine cu nimic mai mult decât păcatul său.
Dacă asta este adevărat, iertarea nu are nici un temei pe care să
se spijine cu încredere şi siguranţă. Este o excentricitate căreia
câteodată binevoieşti să acorzi cu indulgenţă o păsuire nemeritată.
Totuşi, îţi rămâne dreptul să nul laşi pe păcătos să scape de
îndreptăţita răsplată pentru păcatul său. Crezi oare că Domnul Cerului
ar permite ca mântuirea lumii să depindă de şa ceva? Oare grija Sa
pentru tine nu ar fi adevărat infimă dacă mântuirea ta ar depinde de o
toană?
Tu nu înţelegi iertarea. Aşa cum o vezi, nu este decât un frâu pus
atacului făţiş, care nu necesită nici o corecţie în mintea ta. Aşa cum o
percepi, nu-ţi poate dărui pacea. Nu este un mijloc pentru izbăvirea ta
de ceea ce vezi în altcineva, nicidecum în tine însuţi. Nu are nici o
putere de a restitui unitatea ta cu el în propria ta conştienţă. Nu este
ceea ce Dumnezeu a voit ca ea să fie pentru tine.
Nedăruindu-I darul pe care El ţi-l cere, nu poţi recunoaşte darurile
Sale, crezând că nu ţi le-a dat. Însă, ţi-ar cere El oare un dar dacă
acesta nu ţi-ar fi hărăzit ţie? Ar putea fi El oare satisfăcut cu gesturi
goale, evaluând astfel de daruri meschine ca fiind vrednice de Fiul
Său? Mântuire este un dar mai bun decât aşa ceva. Iar adevărata
iertare, fiind chiar mijlocul prin care este dobândită, trebuie să vindece
mintea care dăruieşte, căci a dărui înseamnă a dobândi. Ceea ce
continuă să fie nedobândit nu a fost dăruit, însă ceea ce a fost dăruit
trebuie că a şi fost dobândit.
Astăzi încercăm să înţelegem adevărul conform căruia cel care
dăruieşte şi cel care dobândeşte sunt unul şi acelaşi. Vei avea nevoie
de ajutor pentru ca această afirmaţie să capete înţeles, fiind atât de
străină gândurilor cu care eşti obişnuit. Iar Ajutorul de care ai nevoie
se află acolo unde ai nevoie de El. Astăzi acordă-I încrederea ta şi cere-I
să-ţi împărtăşească exersarea de astăzi într-ale adevărului. Şi dacă
reuşeşti să întrezăreşti o cât de mică licărire a izbăvirii ce rezidă în
ideea pe care o exersăm astăzi, înseamnă că această zi este o zi de
slavă pentru întreaga lume.
Dăruieşte astăzi de două ori câte cincisprezece minute încercării de
a înţelege ideea zilei. Acesta este gândul prin care iertarea îşi ocupă
locul cuvenit printre priorităţile tale. Este gândul care îţi va izbăvi
mintea de orice te împiedică să pătrunzi semnificaţia iertării, lăsându-te
să realizezi valoarea ei pentru tine.
În tăcere, închideţi ochii faţă de lumea care nu înţelege iertarea, şi
caută-ţi refugiu în locul tihnit unde gândurile sunt preschimbate şi
falsele credinţe abandonate. Repetă ideea de astăzi şi invocă ajutorul
pentru ai înţelege semnificaţia. Fii dispus să te laşi învăţat. Bucură-te să
auzi vorbindu-ţi Vocea adevărului şi a vindecării; astfel vei înţelege
cuvintele pe care le rosteşte El şi vei recunoaşte că El îţi vorbeşte cu
propriile tale cuvinte.
De câte ori îţi stă în putinţă, adu-ţi aminte că astăzi ai un ţel; o
ţintă care dă valoare specială acestei zile, atât pentru tine, cât şi
pentru toţi fraţii tăi. Nu-i îngădui minţii să uite mult timp de acest ţel, ci
spune în sinea ta:

"Tot ce dăruiesc, îmi este dăruit mie însumi.
Ajutorul de care am nevoie
ca să învăţ adevărul acesta este acum cu mine.
Şi mă voi încrede în El."

Apoi petrece o clipă în tăcere, deschizându-ţi mintea către corecţia
şi iubirea Sa. Şi ceea ce vei auzi de la El, vei crede, căci vei dobândi
ceea ce El dăruieşte.