luni, 10 ianuarie 2011

Lectia 92 - marti, 11 ianuarie 2011

LECŢIA 92
"Miracolele se văd în lumină, iar lumina şi tăria sunt una."

Ideea de astăzi este o extensie a celei precedente. Tu nu te
gândeşti la lumină ca expresie a tăriei, iar la întuneric ca expresie a
slăbiciunii. Aceasta, deoarece noţiunea ta despre vedere este
asociată cu corpul, cu ochii acestuia, cu creierul său. Astfel, tu crezi
că poţi schimba ceea ce vezi, punându-ţi bucăţele de sticlă dinaintea
ochilor. Aceasta fiind una din numeroasele credinţe magice care se
trag din convingerea că eşti un trup şi că ochii trupului pot vedea.
Crezi, de asemenea, că creierul trupului poate gândi. Dacă ai
înţelege, câtuşi de puţin, natura gândirii, nu ai putea decât să râzi
de această idee dementă. Este ca şi cum te-ai gândi că ţii un chibrit
care luminează soarele şi care îi dă toată căldura sa; sau că ai toată
lumea în mâna ta, prinsă straşnic, până te hotărăşti s-o slobozeşti.
Şi totuşi, toate aceste închipuiri nu sunt mai nebuneşti decât a
crede că ochii trupului pot vedea, că creierul poate gândi.
Tăria lui Dumnezeu din tine este lumina în care vezi, precum
Mintea Sa este cea cu care gândeşti. Tăria sa îţi dezminte
slăbiciunea. Căci slăbiciunea ta priveşte ochii trupului, iscodind
întunericul pentru a contempla ceva asemenea ei: ce e mărunt,
slab, bolnăvicios şi muribund, nevoiaş, neajutorat şi înfricoşat, trist,
sărac, înfometat şi lipsit de bucurie. Toate acestea se văd prin ochi
care nu pot vedea şi care nu pot binecuvânta.
Tăria trece cu vederea aceste lucruri, privind dincolo de
aparenţe. Privirea ei statornică şi-o ţine îndreptată neclintit către
lumina dindărătul lor. Ea se uneşte cu lumina din care este parte.
Se vede pe sine. Tăria aduce lumina în care se iveşte Sinele tău. În
întuneric percepi un sine care nu este acolo (nu există). Tăria este
adevărul despre tine; slăbiciunea este un idol, cu falsitate venerat şi
adorat, pentru ca tăria să poată fi alungată, iar întunericul să
domnească acolo unde Dumnezeu a hotărât să fie lumină.
Tăria vine de la adevăr, strălucind cu lumina care ia dato Sursa
ei; slăbiciunea reflectă întunericul făcătorului ei. Este bolnavă şi nu
vede decât boala, care este asemenea ei însăşi. Adevărul este un
mântuitor ce poate voi numai fericire şi pace pentru fiecare.
Adevărul îşi dăruieşte tăria oricui o cere, într-o ofertă nelimitată. El
înţelege că o lipsă în cineva ar însemna o lipsă în toţi. Şi astfel,
adevărul îşi dăruieşte lumina pentru ca toţi să poată vedea şi
beneficia ca unul de ea. Tăria lui este împărtăşită, pentru a le aduce
tuturor miracolul, în care se vor uni întru rost, iertare şi iubire.
Slăbiciunea, care priveşte în întuneric, nu poate vedea vreun
rost în iertare şi iubire. Îi vede pe toţi ceilalţi ca fiind diferiţi de ea
însăşi, şi nu există în lumea toată lucru pe care ea să-l
împărtăşească. Ea judecă, condamnă, dar nu iubeşte. Rămâne în
întuneric, ascunzându-se, visându-se puternică, biruitoare, repurtând
victorii asupra limitărilor care, ascunse în întuneric, nu fac decât să
ia proporţii enorme.
Slăbiciunea se teme de ea însăşi, se atacă, se urăşte, iar
întunericul învăluie tot ce vede ea, lăsându-şi visele la fel de
înfricoşătoare. Nici un miracol nu găseşti aici, ci numai ură.
Slăbiciunea se separă de tot ce vede, pe când lumina şi tăria se
percep ca fiind una. Lumina tăriei nu este lumina pe care o vezi tu.
Ea nu se modifică, nu pâlpâie, nu se stinge. Ea nu se preschimbă
din noapte în zi şi iarăşi în beznă, până când zorile mijesc din nou.
Lumina tăriei este statornică, certă precum iubirea, dea pururi
bucuroasă de a se dărui, pentru că ea nu poate dărui decât sieşi. Nu
e nimeni care să ceară în zadar să aibă parte de vederea ei şi
nimeni, păşindu-i pragul, nu poate pleca fără ca ochii săi vadă
miracolul şi fără tăria şi lumina la adăpostul inimii sale.
Tăria din tine îţi va oferi lumina şi îţi va călăuzi vederea, astfel
încât să nu mai zăboveşti printre umbrele deşarte pe care ochii
trupului tău ţi le servesc spre propria ta amăgire. Tăria şi lumina se
unesc în tine, iar acolo unde ele se-ntâlnesc, Sinele tău te aşteaptă,
gata să te îmbrăţişeze ca pe Ceea ce-I aparţine. Astfel este locul de
întâlnire pe care încercăm astăzi să-l găsim şi unde încercăm să ne
odihnim, căci pacea lui Dumnezeu este acolo unde este Sinele tău,
adică Fiul Său, care acum aşteaptă pentru a se reîntâlni pe Sine
Însuşi şi pentru a fi precum unul.
Să ne acordăm astăzi de două ori câte douăzeci de minute
pentru a ne alătura acestei întâlniri. Lasă-te dus înăuntrul Sinelui
tău. Tăria Lui va constitui lumina în care îţi este oferit darul vederii.
Părăseşte astăzi, aşadar, întunericul, pentru o vreme, iar noi vom
exersa în lumină, închizând ochii trupului şi cerând adevărului să ne
arate locul de întâlnire al sinelui cu Sinele, acolo unde lumina şi
tăria sunt una.
Vom exersa astfel dimineaţa şi seara. După întâlnirea de
dimineaţă, vom folosi ziua pentru a ne pregăti de ceasul serii, când
ne vom întâlni din nou, cuprinşi de încredere. Să repetăm cât mai
des cu putinţă ideea pentru astăzi şi să ne dăm seama că suntem
introduşi în ale vederii, scoşi din întuneric la lumină, acolo unde
numai miracolele pot fi percepute.

Lectia 91

LECŢIA 91
"Miracolele se văd în lumină."

Este important să ne amintim că miracolele şi viziunea merg, în mod necesar, împreună. Acest fapt se cere repetat iar şi iar. Este o idee centrală în noul tău sistem de gândire şi în percepţia pe care acesta o produce. Miracolul este mereu prezent. Prezenţa sa nu este pricinuită de propria-ţi viziune; absenţa sa nu se datorează faptului că nu reuşeşti să vezi. Numai gradul în care eşti conştient de miracole este afectat. În lumină le vei vedea; nu le vei vedea în întuneric.

Pentru tine, lumina este, aşadar (de importanţă) crucială. Atâta vreme cât rămâi în întuneric, miracolul rămâne nevăzut. Astfel eşti convins că el nu este prezent. Aceasta decurge din premizele provenienţei întunericului. Negarea luminii conduce la neputinţa de a o percepe. Neputinţa de a percepe lumina înseamnă a percepe întunericul. Lumina nu-ţi este, aşadar, de nici un folos, cu toate că este prezentă. Nu te poţi folosi de ea, deoarece prezenţa ei îţi este necunoscută. Iar realitatea părelnică a întunericului face ca ideea să fie lipsită de sens (de înţeles).

Să ţi se spună că ceea ce nu vezi este totuşi prezent, sună a demenţă. Este foarte dificil să te convingi că demenţă este, de fapt, să nu vezi ceea ce este prezent. Tu nu ai nici o îndoială că ochii trupului pot vedea. Tu nu te îndoieşti că imaginile pe care aceştia ţi le arată sunt realitatea. Ţi-ai pus încrederea în întuneric, nu în
lumină. Cum am putea răsturna această stare de lucruri? Ţie îţi este imposibil, dar, din fericire, nu eşti de unul singur.

Eforturile tale, oricât de mici ar fi ele, sunt sprijinite cu tărie. Dacă ţi-ai da seama cât de mare este această tărie, îndoielile tale sar risipi. Astăzi ne vom dedica încercării de a te face să simţi această tărie. De îndată ce vei fi simţit tăria în tine, ea făcându-ţi toate miracolele uşor accesibile, nu te vei mai îndoi. Miracolele ceţi sunt ascunse de sentimentul tău de slăbiciune ţi se vor ivi în conştienţă de îndată ce vei simţi în tine tăria.

Oferă-ţi astăzi, de trei ori, câte zece minute de timp liniştit, în care vei încerca să-ţi laşi în urmă slăbiciunea. Aceasta se realizează cu uşurinţă, pe măsură ce înveţi că tu nu eşti un trup. Încrederea se îndreaptă spre ceea ce vrei şi-ţi instruieşti mintea în mod corespunzător. Voia ta continuă să-ţi fie învăţător şi ea are toată tăria să facă ceea ce doreşte. Te poţi desprinde de trup dacă aşa hotărăşti. Poţi să resimţi tăria din tine.

Începe perioadele mai lungi de exersare cu acest enunţ al adevăratelor relaţii cauză-efect:

"Miracolele se văd în lumină.
Ochii trupului nu percep lumina.
Dar eu nu sunt un trup. Ce sunt eu?"

Întrebarea ce încheie acest enunţ este necesară exerciţiilor noastre de astăzi. Ceea ce tu gândeşti că eşti, constituie o credinţă ce se cere desfăcută. Iar ceea ce eşti cu adevărat trebuie să-ţi fie revelat. Fiind o greşeală, credinţa că eşti un trup cere o corecţie.

Adevărul a ceea ce eşti face apel la tăria din tine, ca aceasta să-ţi aducă în conştienţă ceea ce îţi ascunde greşeala. Dacă nu eşti un trup, atunci ce eşti? Va trebui să sesizezi ceea ce foloseşte Sfântul Spirit pentru a înlocui imaginea trupului din mintea ta. Ai nevoie să simţi ceva în care să-ţi pui încrederea, pe măsură ce i-o retragi trupului. Ai nevoie de o trăire adevărată a ceva diferit, ceva mai solid, mai sigur; mai vrednic de încrederea ta, ceva cu adevărat prezent.

Dacă nu eşti un trup, atunci ce eşti? Pune această întrebare cu onestitate, apoi dedică-ţi câteva minute în care să îngădui gândurilor tale eronate despre propriileţi atribute să fie corectate şi contrariilor lor să le ia locul. 

Spune, de pildă:

"Eu nu sunt slab, ci puternic."
"Eu nu sunt neajutorat, ci atotputernic."
"Eu nu sunt limitat, ci nelimitat."
"Eu nu sunt cuprins de îndoială, ci sunt sigur."
"Eu nu sunt o iluzie, ci o realitate."
"Eu nu pot vedea în întuneric, ci în lumină."

În faza a doua a perioadei de exerciţiu, încearcă să resimţi aceste adevăruri despre tine însuţi. Concentrează-te mai ales pe resimţirea tăriei. Aminteşte-ţi că tot sentimentul de slăbiciune este asociat credinţei că eşti un trup, credinţă de altfel greşită şi nedemnă de încredere. Încearcă să-ţi retragi încrederea pe care ai acordato trupului, fie şi numai pentru o clipă. Te vei obişnui, pe măsură ce avansăm, să devii credincios părţii mai vrednice din tine.

Relaxează-te pe tot restul perioadei, având încrederea că eforturile tale, fie ele cât de slabe, sunt susţinute de tăria lui Dumnezeu şi de toate Gândurile Sale. Tocmai din aceste Gânduri îţi va proveni tăria. Datorită sprijinului Lor ferm vei simţi tăria în tine. Ele sunt unite cu tine în această perioadă de practică, în care împărtăşeşti un scop asemenea scopului Lor. A Lor este lumina în care vei vedea miracolele, fiindcă tăria Lor este a ta. Tăria Lor devine ochi pentru tine, ca să poţi vedea.

De cinci, şase ori pe oră, la intervale oarecum regulate, aminteşte-ţi că miracolele se văd în lumină. De asemenea, fii sigur că întâmpini cu ideea de astăzi orice tentaţie. Următoarea formulare va fi de folos pentru aceste scop anume:

"Miracolele se văd în lumină.
Fie să nu-mi închid ochii datorită acestei situaţii."