duminică, 16 ianuarie 2011

Lectia 98 - luni, 17 ianuarie 2011

LECŢIA 98
"Voiesc să-mi accept rolul în planul de mântuire al lui Dumnezeu."

Astăzi este o zi de consacrare, o zi de hram specială. Astăzi
vom afirma cu tărie ce hram purtăm. Noi purtăm hramul adevărului
şi abandonăm iluziile. Nu vom mai oscila între acestea două, ci ne
vom aşeza de partea Unicului. Ne consacrăm astăzi adevărului şi
mântuirii, aşa cum a plănuit-o Dumnezeu. Nu vom susţine că
mântuirea este altceva. Nu o vom căuta acolo unde ea nu este. O
vom accepta cu bucurie aşa cum este şi ne vom asuma rolul
desemnat nouă de Dumnezeu.
Ce fericire să fii sigur! Astăzi ne lăsăm la o parte toate îndoielile
şi ne afirmăm poziţia, având siguranţa ţelului, cu mulţumiri că
îndoiala sa risipit şi că certitudinea ne însoţeşte. Avem un scop
măreţ de îndeplinit, şi ni sa dat tot ce ne trebuie pentru a ne atinge
ţelul. Nici o greşeală nu ne aţine drumul, căci am fost absolviţi de
erori. Toate păcatele noastre s-au spălat, dându-ne seama că nu au
fost decât nişte greşeli.
Celor lipsiţi de vinovăţie nu le este teamă, fiind în siguranţă şi
dându-şi seama de siguranţa lor. Ei nu apelează la magie, nici nu
inventează soluţii pentru a scăpa de ameninţări închipuite, lipsite de
realitate. Ei îşi găsesc odihna în certitudinea calmă că vor înfăptui
ceea ce le este dat să înfăptuiască. Cei lipsiţi de vinovăţie nu se
îndoiesc de aptitudinea lor, ştiind că funcţia le va fi perfect
îndeplinită la locul şi timpul potrivit. Ei şi-au asumat poziţia pe care
ne-o asumăm noi astăzi, ca noi să putem fi părtaşi la certitudinea lor
şi astfel s-o sporim prin acceptarea acesteia de către noi.
Ei vor fi alături de noi; toţi aceia care au luat poziţia pe care o
luăm noi astăzi ne vor oferi cu bucurie tot ceea ce au învăţat,
împreună cu tot ceea ce au câştigat. Cei încă nesiguri ni se vor
alătura şi ei şi, împrumutând certitudinea noastră, o vor spori şi mai
mult. Până şi cei încă nenăscuţi vor auzi chemarea auzită de noi şi îi
vor răspunde atunci când vor fi venit să opteze din nou. Astăzi nu
alegem doar pentru noi înşine.
Oare nu merită să dai din timpul tău câte cinci minute ale
fiecărui ceas pentru a putea accepta fericirea pe care ţi-a dăruit-o
Dumnezeu? Oare nu merită să dai cinci minute din fiecare ceas ca
să-ţi recunoşti funcţia specială aici? Oare nu sunt cele cinci minute
doar o mică rugăminte în comparaţie cu dobândirea unei răsplăţi de
nemăsurat? Când tu ai încheiat cel puţin o mie de târguri în
pierdere.
Iată acum o ofertă careţi garantează izbăvirea deplină de orice
fel de dureri, şi o bucurie pe care lumea nu o poate conţine. O
fărâmă din timpul tău o poţi dărui acum în schimbul păcii minţii şi
certitudinii rostului, cu promisiunea succesului deplin. Şi, de vreme
ce timpul nu are nici o însemnătate, ţi se cere nimicul în schimbul
totului. Iată un târg de pe urma căruia nu poţi pierde. Iar ceea ce
câştigi este într-adevăr nelimitat!
Dăruieşte-I oră de oră micul tău dar, de numai cinci minute. El
va adăuga cuvintelor pe care le foloseşti în exersarea ideii de astăzi,
profunda convingere şi certitudine care ţie îţi lipsesc. Cuvintele Sale
se vor împreuna cu ale tale, făcând din fiecare repetiţie a ideii de
astăzi dedicare totală, făcută într-o încredere la fel de perfectă şi
neşovăitoare precum este a Lui în tine. Încrederea Sa în tine va
lumina toate cuvintele pe care le rosteşti, şi vei trece dincolo de
rezonanţa lor, către ceea ce ele înseamnă cu adevărat. Astăzi,
exersezi împreună cu El, atunci când spui:

"Voiesc să-mi accept rolul în planul de mântuire al lui
Dumnezeu."

În fiecare răstimp de cinci minute pe care îl petreci cu El, Acesta
îţi va primi toate cuvintele şi ţi le va înapoia strălucind toate de o
credinţă şi o încredere atât de puternică şi de nestrămutată, încât
vor lumina lumea cu speranţă şi voioşie. Nu pierde nici o ocazie de a
fi voiosul destinatar al darurilor Sale, ca să le poţi, la rândul tău,
dărui astăzi, lumii.
Dăruieşte-I cuvintele, iar el va face restul. Te va face să-ţi
înţelegi funcţia specială. El va deschide calea spre fericire, iar pacea
şi încrederea vor fi darurile Sale, răspunsul Său la cuvintele tale. El
îţi va confirma cu toată încrederea, bucuria şi certitudinea Sa, că
ceea ce spui este adevărat. Şi atunci vei căpăta convingerea
prezenţei Aceluia care cunoaşte funcţia pe care o ai atât pe pământ,
precum şi în Cer. Va fi cu tine în fiecare perioadă de exerciţiu pe
care o împărtăşeşti cu El, preschimbând fiecare clipă a timpului pe
care i-L oferi, în atemporalitate şi pace.
În decursul orei, caută să-ţi petreci timpul pregătindu-te, într-o
bucurie anticipativă, pentru următoarele cinci minute pe care le vei
petrece din nou cu El. Repetă ideea de astăzi în timp ce aştepţi,
apropierea, din nou, a răgazului fericit. Repetă des ideea, şi nu uita
că, de fiecare dată când o faci, ai îngăduit ca mintea să-ţi fie
pregătită pentru răgazul fericit ce va urma.
Atunci când soseşte ceasul şi El este din nou prezent pentru a
petrece un răstimp cu tine, fii recunoscător şi lasă deoparte toate
obligaţiile pământeşti, toate gândurile mărunte şi ideile limitate, şi
petrece din nou câteva clipe fericite cu El. Spune-I încă odată că
accepţi rolul pe care El doreşte să ţi-l asumi şi pe care te va ajuta să-l
îndeplineşti; iar El îţi va dărui siguranţa că doreşti într-adevăr
această opţiune, pe care El a luat-o împreună cu tine şi tu împreună
cu El.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu