marți, 11 ianuarie 2011

Lectia 97 - duminica, 16 ianuarie 2011

LECŢIA 97
"Eu sunt spirit."

Ideea de astăzi te identifică cu Unicul tău Sine. Ea nu acceptă o
identificare scindată, după cum nu încearcă să îmbine nişte factori
contradictorii într-o ţesătură a unităţii. Ea pur şi simplu afirmă
adevărul. Exersează cât mai des acest adevăr, pentru că el îţi va
aduce mintea de la conflict spre liniştitele plaiuri ale păcii. Nici un
fior de spaimă nu poate pătrunde, căci mintea ta a fost absolvită de
nebunie, odată ce a abandonat iluziile unei identităţi scindate.
Afirmăm din nou adevărul despre Sinele tău, Fiul cel sfânt al lui
Dumnezeu, care odihneşte în tine, a cărui minte a fost redată
lucidităţii. Tu eşti spiritul care Îl întregeşte pe El Însuşi,
împărtăşindu-i funcţia de Creator. El este mereu cu tine, aşa cum tu
eşti mereu cu El.
Astăzi încercăm să aducem realitatea şi mai aproape de mintea
ta. De fiecare dată când exersezi, starea de conştienţă se apropie
cât de cât; câteodată se întâmplă să câştigi o mie de ani şi chiar
mai mult. Minutele pe care le oferi se multiplică de nenumărate ori,
căci miracolul, deşi face uz de timp, nu se află sub stăpânirea
acestuia. Mântuirea este un miracol, primul şi ultimul; primul care
este şi ultimul, fiind unul singur.
Tu eşti spiritul în a cărui minte locuieşte miracolul în care orice
timp se opreşte; miracolul în sânul căruia un minut petrecut cu
folosirea acestor idei devine un timp fără limită şi fără sfârşit.
Dăruieşte, aşadar, aceste minute cu dragă inimă, şi bizuie-te pe Cel
care a promis că va pogorî asupra lor atemporalitatea. El Îşi va oferi
toată tăria Sa fiecărui mic efort pe care îl faci. Dăruieşte-I astăzi
minutele de care are nevoie, pentru a te ajuta să înţelegi împreună
cu El, că eşti spiritul care locuieşte în El şi care, prin Vocea Sa, îşi
poartă chemarea spre fiecare fiinţă; îşi oferă vederea oricui cere;
înlocuieşte eroarea cu simplul adevăr.
Sfântul Spirit va fi bucuros să primească din mâinile tale cele
cinci minute ale fiecărei ore, pentru a le purta în jurul acestei lumi
cuprinsă de durere şi dor, unde par să domnească chinul şi mizeria.
El nu va trece cu vederea nici o singură minte deschisă care voieşte
să accepte darurile vindecătoare aduse de aceste minute, şi le va
aşeza oriunde ştie că vor fi bine primite. Ele vor spori în puterea lor
de vindecare de fiecare dată când cineva le acceptă drept gânduri
ale sale şi le foloseşte pentru a vindeca.
Astfel va fi înmulţit de mii şi chiar zeci de mii de ori fiecare dar
pe care îl facem Sfântului Spirit. Iar atunci când acesta se va fi
reîntors la tine, el va depăşi în putere micul tău dar, precum
strălucirea soarelui eclipsează licărirea plăpândă a licuriciului preţ de
o clipă şovăielnică, înainte de a se stinge. Strălucirea statornică a
acestei lumi rămâne, pentru a te conduce în afara întunericului; dar
nici nu vei mai uita vreodată calea.
Începe aceste exerciţii fericite spunând cuvintele pe care ţi le
adresează Sfântul Spirit, şi lasă-le să reverbereze prin El în jurul
lumii:

"Sunt Spirit, un Fiu sfânt al lui Dumnezeu.
Eliberat de toate limitele, ocrotit, vindecat, întregit,
Liber să iert, liber să mântuiesc lumea."

Găsindu-şi expresia prin tine, Sfântul Spirit va accepta acest dar
ce l-ai primit de la El, îi va spori puterea şi ţi-l va înapoia.
Oferă-I astăzi, cu bucurie, fiecare perioadă de exersare. Şi El îţi
va vorbi, aducându-ţi aminte că eşti spirit, una cu El şi cu
Dumnezeu, cu fraţii tăi şi cu Sinele tău. Ascultă-I asigurarea
încurajatoare de fiecare dată când rosteşti cuvintele pe care El ţi le
oferă astăzi, şi îngăduie-I să spună minţii tale că ele sunt adevărate.
Foloseşte-le împotriva ispitei; vei evita astfel tristele ei consecinţe
care, dacă cedezi credinţei că eşti altceva decât spirit, sunt
inevitabile. Astăzi Sfântul Spirit îţi dăruieşte pace. Primeşte
cuvintele Sale, şi oferă-I-le Lui.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu