marți, 11 ianuarie 2011

Lectia 94 - joi, 13 ianuarie 2011

LECŢIA 94
Sunt aşa cum m-a creat Dumnezeu

Continuăm astăzi cu acea idee care aduce mântuirea deplină; acea afirmaţie care dezarmează orice formă de tentaţie; acel gând care reduce Egoul la tăcere, desfăcându-l pe de-a-ntregul. Eşti aşa cum tea creat Dumnezeu. Sunetele acestei lumi amuţesc, priveliştile acestei lumi dispar, şi toate gândurile pe care această lume le-a conţinut vreodată sunt şterse pentru totdeauna de această singură idee. Iată mântuirea îndeplinită. Iată luciditatea restabilită.

Adevărata lumină este tărie, iar tăria este neprihănire. Dacă rămâi aşa cum tea creat Dumnezeu, trebuie să fii puternic şi lumina trebuie să fie în tine. Acela care ţi-a asigurat neprihănirea trebuie să-ţi fie, de asemenea, garanţia tăriei şi a luminii. Eşti aşa cum tea creat Dumnezeu. Întunericul nu poate umbri slava Fiului lui Dumnezeu. Tu stai în lumină, puternic prin neprihănirea în care ai fost creat şi în care vei rămâne pentru veşnicie.

Astăzi vom dedica din nou primele cinci minute ale fiecărei ore încercării de a simţi adevărul din tine. Începe aceste perioade ale cercetării cu aceste cuvinte:

Sunt aşa cum m-a creat Dumnezeu.
Sunt Fiul Său în eternitate.

Încearcă acum să dai de Fiul lui Dumnezeu din tine. Acesta este Sinele care nu a păcătuit niciodată, şi care nici na plăsmuit vreo imagine care să înlocuiască realitatea. Acesta este Sinele care nu şi-a părăsit patria în Dumnezeu pentru a rătăci prin lume. Acesta este Sinele care nu cunoaşte teama şi care nici nu poate concepe
pierderea, suferinţa sau moartea.

Pentru a atinge acest ţel, nu ai decât să laşi deoparte toţi idolii şi toate imaginile pe care ţi le-ai făcut despre tine; lasă în urma ta lista însuşirilor, bune sau rele, pe care ţi le-ai atribuit; aşteaptă adevărul într-o liniştită nădejde. Dumnezeu Însuşi a promis că acesta va fi revelat acelora care îl cer. Tu ceri acum. Nu poţi să nu reuşeşti, pentru că El nu poate să nu reuşească.

Dacă nu poţi răspunde cerinţei de a exersa în primele cinci minute ale fiecărui ceas, aminteşte-ţi măcar odată pe oră:

Sunt aşa cum m-a creat Dumnezeu.
Şi sunt Fiul Său în eternitate.

Spuneţi astăzi deseori că tu eşti aşa cum tea creat Dumnezeu. Şi nu întârzia să reacţionezi cu aceste cuvinte faţă de oricine pare să te irite:

Tu eşti aşa cum te-a creat Dumnezeu.
Şi eşti Fiul Său în eternitate.

Astăzi străduieşte-te să faci exerciţiile oră de oră. Fiecare dintre acestea va fi un pas uriaş către izbăvirea ta, şi un jalon important în asimilarea sistemului de gândire promovat de acest curs.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu