marți, 11 ianuarie 2011

Lectia 93 - miercuri, 12 ianuarie 2011

LECŢIA 93
"Lumina, bucuria şi pacea sălăşluiesc în mine."

Tu ai convingerea că în tine locuiesc răul, întunericul şi păcatul.
Eşti convins că, dacă cineva ar vedea adevărul despre tine, ar fi
dezgustat şi sar feri de tine ca de un şarpe veninos. Ai convingerea
că, dacă ţi sar revela ceea ce este adevărat despre tine, te-ar apuca
o aşa groază, încât te-ai grăbi să-ţi curmi viaţa cu propriile tale mâini,
continuarea traiului după aşa privelişte fiind imposibilă.
Acestea sunt convingeri credinţe atât de ferm implantate,
încât cu greu poţi fi ajutat să-ţi dai seama că ele n-au nici un temei.
Este evident că ai făcut greşeli. Este limpede că ţi-ai căutat
mântuirea pe căi ciudate; că ai fost amăgit şi amăgitor, speriat de
fantezii prosteşti şi vise sălbatice; că te-ai închinat la idoli plăsmuiţi
din ţărână toate acestea sunt adevărate potrivit convingerilor
(credinţei) tale de acum.
Astăzi vom pune în discuţie toate acestea, nu din punctul de
vedere propriu gândirii tale, ci din cu totul alt punct de referinţă,
conform căruia asemenea gânduri deşarte sunt lipsite de înţeles.
Aceste gânduri nu sunt după Voia lui Dumnezeu. Aceste convingeri
credinţe caraghioase, El nu le împărtăşeşte cu tine. Atât este
suficient pentru a dovedi că ele sunt greşite, dat tu nu pricepi
(percepi) că ele este aşa.
De ce nu vrei să te laşi copleşit de bucurie, când eşti asigurat că
tot răul pe care crezi că lai făcut nu sa înfăptuit niciodată, că toate
păcatele tale nu au fost comise, că eşti la fel de curat şi sfânt
precum ai fost creat, că lumina, bucuria şi pacea sălăşluiesc în tine?
Imaginea ta despre tine însuţi nu poate ţine piept Voii lui
Dumnezeu. Tu crezi că asta înseamnă moarte, dar înseamnă viaţă.
Crezi că eşti distrus, dar eşti mântuit.
Căci sinele pe care lai plăsmuit nu este Fiul lui Dumnezeu. Prin
urmare, acest sine nici nu există. Iar tot ceea ce acest sine pare să
facă şi să gândească nu înseamnă nimic. Nu este nici bine, nici rău.
Este pur şi simplu ireal, nimic mai mult. Această plăsmuire nu se
războieşte cu Fiul lui Dumnezeu. Nici nu-i face rău, nici nu-i atacă
pacea. Nu a schimbat cu nimic creaţia, nici na redus eterna
neprihănire la păcat, nici iubirea la ură. Ce putere poate poseda
acest sine pe care lai plăsmuit, de vreme ce vrea să conteste Voia
lui Dumnezeu?
Neprihănirea ta este garantată de Dumnezeu. Acest gând se
cere repetat iar şi iar, până ce este acceptat. Este adevărat.
Neprihănirea ta este garantată de Dumnezeu. Nimic nu o poate
atinge, nimic nu poate schimba ceea ce Dumnezeu a creat ca fiind
etern. Acel sine pe care lai plăsmuit, rău şi plin de păcate, este lipsit
de înţeles (de sens). Neprihănirea ta este garantată de Dumnezeu,
iar lumina, bucuria şi pacea sălăşluiesc în tine.
Mântuirea necesită acceptarea unui singur gând: eşti precum
tea creat Dumnezeu, nu ceea ce ai făcut tu din tine. Oricât de multe
rele socoteşti că ai făcut, eşti precum tea creat Dumnezeu. Oricâte
greşeli ai fi comis, adevărul despre tine este neschimbat. Creaţia
este eternă şi inalterabilă. Neprihănirea ta este garantată de
Dumnezeu. Eşti şi vei fi dea pururea exact precum ai fost creat.
Lumina, bucuria şi pacea sălăşluiesc în tine, pentru că Dumnezeu
le-a pus acolo.
Începe perioadele mai lungi de exersare ale zilei de astăzi ar fi
de cel mai mare folos ca acestea să ocupe primele cinci minute ale
fiecărei ore active prin a afirma adevărul despre crearea ta:
"Lumina, bucuria şi pacea sălăşluiesc în mine.
Neprihănirea mea este garantată de Dumnezeu."
Lasă apoi deoparte imaginile tale prosteşti despre tine însuţi şi
petrece restul perioadei de exersare încercând să ai o trăire a celor
dăruite ţie de Dumnezeu, în locul celor pe care ţi le-ai adjudecat tu.
Tu eşti fie ceea ce Dumnezeu a creat, fie ceea ce tu ai plăsmuit.
Un Sine este adevărat; celălalt nu există. Încearcă să ai experienţa
unităţii Unicului tău Sine. Încearcă săi preţuieşti sfinţenia şi Iubirea
din care a fost creat. Încearcă să nu interferezi cu Sinele pe care
Dumnezeu La creat ca fiind tu însuţi, ascunzându-I măreţia în dosul
mărunţilor idoli ai răului şi păcătoşeniei, pe care i-ai făcut pentru aL
înlocui. Îngăduie-I să vină în ceea cei este propriu. Iată-te: Tu eşti
Acesta. Iar lumina, bucuria şi pacea sălăşluiesc în tine, fiindcă aşa
este.
Sar putea să nu ai bunăvoinţa sau chiar posibilitatea de a folosi
primele cinci minute ale fiecărei ore pentru aceste exerciţii. Încearcă
totuşi să le foloseşti atunci când îţi este cu putinţă. Aminteşte-ţi cel
puţin să repeţi la fiecare oră aceste gânduri:

"Lumina, bucuria şi pacea sălăşluiesc în mine.
Neprihănirea mea este garantată de Dumnezeu."

Încearcă apoi să-ţi acorzi un minut în care, stând cu ochii închişi,
să-ţi dai seama că acesta este o confirmare a adevărului despre tine.
Dacă apare cumva vreo situaţie care pare să fie tulburătoare,
împrăştie repede iluzia de teamă prin repetarea gândurilor de mai
sus. Dacă te simţi ispitit să te superi pe cineva, spune-i în gând:

"Lumina, bucuria şi pacea sălăşluiesc în tine.
Neprihănirea ta este garantată de Dumnezeu."

Astăzi poţi face multe pentru mântuirea lumii.
Poţi face multe pentru a te apropia de acea parte în mântuire,
care ţi-a fost încredinţată de Dumnezeu. Astăzi poţi face multe
pentru a aduce minţii tale convingerea că ideea zilei este pe deplin
adevărată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu