duminică, 20 februarie 2011

Lectia 132 - duminica, 20 februarie


LECŢIA 132
"Dezleg lumea de tot ceea ce am crezut despre ea."

Ce altceva ţine lumea în lanţuri, decât credinţele (convingerile)
tale? Şi ce altceva poate salva lumea decât Sinele tău? Credinţa este
într-adevăr plină de putere. Gândurile pe care le nutreşti sunt cu
adevărat pline de putere, iar iluziile sunt la fel de viguroase în efectele
lor ca şi adevărul. Un nebun crede că lumea pe care o vede este reală,
şi nu o pune la îndoială. Nici nu poate fi făcut să pună la îndoială
efectul gândurilor sale. De-abia atunci când sursa lor este pusă sub
semnul întrebării, încolţeşte în el, în sfârşit, speranţa libertăţii.
Cu toate acestea, mântuirea se dobândeşte uşor, căci oricine este
liber să-şi preschimbe mintea, schimbându-i-se, drept urmare, toate
gândurile. Acum sursa gândirii este alta, căci aţi preschimba mintea
înseamnă că ai schimbat sursa tuturor ideilor pe care le gândeşti, pe
care le-ai gândit vreodată sau pe care le vei mai gândi. Eliberezi
trecutul de ceea ce gândit înainte. Eliberezi viitorul de toate
imboldurile străvechi de a căuta ceea ce nu vrei să găseşti.
Prezentul rămâne acum singurul timp. Aici, în prezent, lumea este
pusă în libertate. Fiindcă, pe măsură ce şi trecutul să se risipească şi
izbăveşti viitorul de temerile tale ancestrale, găseşti scăparea şi o
dăruieşti lumii. Ai înrobit lumea cu toate temerile, îndoielile şi
suferinţele tale, cu durerea şi lacrimile tale: şi toată mâhnirea ta o
apasă şi o ţine în captivitatea credinţelor tale. Moartea o loveşte
pretutindeni, pentru că în mintea ta nutreşti amarnicele gânduri ale
morţii.
Lumea nu este nimic în sine. Mintea ta trebuie săi confere
semnificaţie şi rost. Iar ceea ce vezi în ea sunt propriile tale dorinţe
transpuse în faptă, astfel încât să te poţi uita la ele şi să le consideri
reale. Poate crezi că nu ai plăsmuit lumea, ci ai venit fără tragere de
inimă în toiul celor gata făcute, într-o lume care nu era tocmai în
aşteptarea gândurilor tale spre ai conferi o semnificaţie. Adevărul este
că ai găsit exact ceea ce te aşteptai să vezi atunci când ai venit.
Nu există lume aparte de ceea ce doreşti, iar într-aceasta stă
izbăvirea ta finală. Preschimbă-ţi doar mintea în privinţa a ceea ce vrei
să vezi, şi toată lumea trebuie să se schimbe în consecinţă. Ideile nu-şi
părăsesc sursa. Acest motiv central este enunţat deseori în text, şi
trebuie avut în vedere, dacă e să înţelegi lecţia de astăzi. Nu trufia e
cea care îţi spune că tu eşti cel care ai plăsmuit lumea pe care o vezi,
şi că ea se schimbă odată ceţi preschimbi mintea.
Dar trufia este cea care susţine că ai venit într-o lume cu totul
separată de tine, insensibilă la ceea ce gândeşti şi cu totul aparte de
ceea ce ai putea crede despre ea. Lumea nu există! Acesta este gândul
central pe care încearcă cursul să-l propovăduiască. Nu oricine este
gata să-l accepte, şi fiecare trebuie să înainteze atât cât se poate lăsa
condus dea lungul cărării către adevăr. El se va întoarce şi va înainta şi
mai mult, sau poate se va retrage o vreme pentru a se reîntoarce din
nou.
Vindecarea, însă, este darul celor care sunt pregătiţi să înveţe că
lumea nu există, şi care pot accepta lecţia acum. Faptul că ei sunt
pregătiţi va face ca lecţia să le parvină într-o formă pe care o pot
înţelege şi recunoaşte. Unii o văd deodată în pragul morţii şi învie,
pentru a o propovădui. Alţii o găsesc într-o experienţă ce nu este din
această lume, demonstrându-le că lume nu există, deoarece ceea ce ei
contemplă trebuie că este adevărul, şi totuşi contrazice vădit lumea.
Iar alţii o vor găsi în acest curs şi în exerciţiile pe care le facem
astăzi. Ideea de astăzi este adevărată, deoarece lumea nu există. Iar
dacă e într-adevăr propria ta imaginaţie, atunci poţi să o dezlegi de tot
ce ia crezut despre ea, preschimbând, pur şi simplu, toate gândurile
care iau dat aceste aparenţe. Cei bolnavi sunt vindecaţi pe măsură ce
abandonezi toate gândurile legate de boală, şi cei morţi învie atunci
când laşi gândurile vieţii să înlocuiască toate gândurile de moarte pe
care le-ai nutrit vreodată.
Acum trebuie să dăm din nou greutate unei lecţii repetată odată,
cu ceva timp în urmă, întrucât conţine fundamentul solid pentru ideea
de astăzi. Eşti aşa cum tea creat Dumnezeu. Nu există nici un loc unde
poţi suferi, nici vreun timp care poate aduce schimbări condiţiei tale
eterne. Cum poate să existe o lume a timpului şi spaţiului, dacă rămâi
aşa cum tea creat Dumnezeu?
Ce altceva este lecţia da astăzi decât un alt mod de a spune că aţi
cunoaşte Sinele mântuirea lumii? A elibera lumea de orice fel de chin
nu este altceva decât aţi preschimba mintea (a te răzgândi) în ceea ce
te priveşte. Nu există lume aparte de ideile tale, deoarece ideile nu-şi
părăsesc sursa, iar tu susţii lumea dinăuntrul minţii tale, prin
intermediul gândului.
Dar dacă eşti aşa cum tea creat Dumnezeu, nu poţi gândi aparte
de El, şi nici nu poţi face ceea ce nu împărtăşeşte nevremelnicia Şi
Iubirea Sa. Sunt acestea inerente lumii pe care o vezi? Creează
asemenea Lui? Dacă nu, ea nu este reală, şi nu poate fi la fel. Dacă
trăieşti real, lumea pe care o vezi e falsă, căci creaţia lui Dumnezeu
este neasemenea lumii, în toate privinţele. Şi cum prin gândul Său ai
fost creat, tot astfel gândurile tale unde plăsmuit lumea şi trebuie s-o
elibereze, ca să poţi cunoaşte Gândurile pe care le împărtăşeşti cu
Dumnezeu.
Izbăveşte lumea! Creaţiile tale adevărate stau în aşteptarea
acestei izbăviri, pentru aţi conferi etenitatea; nu o paternitate a
iluziilor, ci în adevăr, ca Dumnezeu. Dumnezeu Îşi împărtăşeşte
Paternitatea cu tine, care eşti Fiul Său, căci El nu face o distincţie între
ceea ce este El Însuşi şi ceea ce tot El Însuşi este. Ce El creează nu
este aparte de El, şi nicăieri Tatăl nu se termină, pentru ca fiul să
încearcă să fie ceva aparte de El.
Lumea nu există, ea fiind un gând aparte de Dumnezeu, făcută să-l
separe pe Tatăl şi pe fiu şi să smulgă o parte din Însuşi Dumnezeu,
distrugându-I astfel Întregimea. Poate fi reală o lume ce se naşte din
această idee? Unde se poate ea găsi? Neagă iluziile, dar acceptă
adevărul. Neagă că eşti o umbră aşternută peste puţină vreme asupra
unei lumi muribunde. Izbăveşte-ţi mintea, şi vei privi o lume izbăvită.
Astăzi, scopul nostru este de a elibera lumea de toate părerile
deşarte pe care le-am avut vreodată despre ea şi despre toate lucrurile
vii pe care le vedem în ea. Ele nu au cum să se afle acolo. Tot atât de
puţin ca şi noi. Căci suntem în sălaşul pe care Tatăl la pregătit atât
pentru noi, dimpreună cu ele. Iar noi, care suntem aşa cum El nea
creat, vom dezlega în această zi lumea de fiecare dintre iluziile
noastre, ca să putem fi liberi.
Începe fiecare din cele două perioade a câte cincisprezece minute
de exersare de astăzi, cu următoarele:

"Eu, cel care rămân aşa cum m-a creat Dumnezeu
vreau să dezleg lumea de tot ce mi sa părut că ar fi ea.
Căci eu sunt real tocmai fiindcă lumea nu este reală,
şi vreau să-mi cunosc propria realitate."

Apoi, pur şi simplu, găseşte-ţi odihna, alert dar neîncordat, şi
îngăduie ca mintea să-ţi fie preschimbată, astfel încât lumea să fie
eliberată împreună cu tine.
Nu este necesar să-ţi dai seama că, pe măsură ce emiţi aceste
gânduri de binecuvântare a lumii, vindecarea îi ajunge pe mulţi fraţi
din colţurile cele mai îndepărtate ale ei, cât şi pe cei pe care-i vezi
lângă tine. Dar vei sesiza propria ta izbăvire, cu toate că, deocamdată,
sar putea să nu înţelegi pe deplin că niciodată nu ai putea fi izbăvit de
unul singur.
Dea lungul zilei sporeşte libertatea ce o trimiţi lumii prin
intermediul ideilor tale şi, de fiecare dată când eşti tentat să negi
puterea acestei simple preschimbări a minţii, spune:

"Dezleg lumea de tot ce mi sa părut ea a fi şi,
În schimbul ei, îmi aleg propria mea realitate."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu