duminică, 16 ianuarie 2011

Lectia 104 - duminica, 23 ianuarie 2011

 LECŢIA 104
"Caut doar ceea ce-mi aparţine cu adevărat."

Ideea de astăzi continuă gândul că bucuria şi pacea nu sunt
doar visări deşarte. Ele sunt dreptul tău datorită a ceea ce eşti. Ele
îţi vin de la Dumnezeu, care nu poate să nu-ţi dea ceea ce El voieşte.
Totuşi, pentru aceasta, trebuie să existe un loc pregătit şi dispus să
primească darurile Sale. Acestea nu vor fi primite cu dragă inimă de
o minte care, în locul cuvenit lor, a admis darurile plăsmuite de ea
însăşi ca substitute pentru cele ale lui Dumnezeu.
Astăzi vom înlătura toate darurile fără sens şi făcute de noi
înşine, pe care le-am depus pe altarul sfânt al lui Dumnezeu, unde
numai darurile Sale îşi au locul. Ale Sale sunt darurile care ne
aparţin cu adevărat. Ale Sale sunt darurile pe care le-am moştenit
înainte să fi existat timpul, şi care vor continua să fie ale noastre
atunci când timpul va fi trecut în eternitate. Ale Sale sunt darurile
ce se află acum înăuntrul nostru, fiind atemporale. Şi nu trebuie să
le aşteptăm pentru a le avea. Ele ne aparţin astăzi.
De aceea, ne hotărâm să le avem acum şi să ştim că,
hotărându-ne să le alegem pe ele în locul celor plăsmuite de noi
înşine, nu facem altceva decât să ne unim voia cu ceea ce voieşte
Dumnezeu, recunoscând ceea ce este de-o seamă, ca fiind una. În
perioadele noastre mai lungi de practică, cele cinci minute la fiecare
oră dăruite adevărului în vederea mântuirii tale să înceapă astfel:

"Caut doar ceea ce îmi aparţine într-adevăr,
Iar bucuria şi pacea îmi sunt moştenirea."

Lasă apoi deoparte conflictele lumii care oferă cu totul alte
daruri şi alte ţeluri, plăsmuite din iluzii, atestate de acestea şi
căutate doar într-o lume a visurilor.
Toate acestea le lăsăm deoparte, căutând, în schimb, ceea ce
ne aparţine cu adevărat atunci când cerem să recunoaştem cele ce
ne-au fost dăruite de Dumnezeu. Pregătim în minţile noastre un
luminiş sfânt, în faţa altarului Său, acolo unde darurile Sale de pace
şi bucurie sunt binevenite şi unde venim pentru a găsi ceea ce nea
fost dăruit de El. Astăzi venim cu încredere, conştienţi de faptul că
ceea ce dăruieşte El reprezintă ceea ce ne aparţine într-adevăr.
Astfel, recunoscând pur şi simplu că Voia Sa deja sa împlinit şi
că bucuria şi pacea ne aparţin, ele constituind darurile Sale eterne,
astăzi pregătim calea pentru El. Nu ne vom permite să le pierdem
din vedere de un ceas la altul, când venim din nou să le căutăm
acolo unde El le-a pogorât. Vom readuce în minte cât mai des posibil
acest memento:

"Caut doar ceea ce îmi aparţine într-adevăr.
Darurile lui Dumnezeu, bucuria şi pacea, sunt tot ceea ce doresc."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu