duminică, 16 ianuarie 2011

Lectia 102 - vineri, 21 ianuarie 2011

 LECŢIA 102
"Împărtăşesc Voia lui Dumnezeu pentru mine: desăvârşita mea
fericire."

Tu nu vrei să suferi. Poate socoteşti că suferinţa îţi aduce ceva,
poate încă crezi un pic că ea îţi aduce ceea ce vrei. Totuşi, această
credinţă este zdruncinată acum, cu siguranţă, măcar într-atât încât
să-ţi îngădui să te îndoieşti de ea şi să bănuieşti că este lipsită de
sens. Această credinţă nu a dispărut încă, dar deja îi lipsesc
rădăcinile cu ajutorul cărora se agăţa ferm de cotloanele cele mai
întunecate şi tainic ascunse ale minţii tale.
Astăzi încercăm săi diminuăm şi mai mult influenţa slăbită deja
şi să ne dăm seama că durerea nu are nici un rost, nu are nici o
cauză şi nici puterea de a înfăptui ceva. Ea nu poate dobândi nimic.
Nu oferă absolut nimic şi nu există. Iar tot ceea ce crezi că îţi oferă
este lipsit de existenţă, asemenea ei. Ai fost sclavul nimicului. Fii
liber astăzi pentru a te împreuna cu Voia fericită a lui Dumnezeu.
Timp de câteva zile vom continua să dedicăm şedinţele noastre
de practică unor exerciţii concepute pentru a te ajuta să atingi
fericirea pe care Voia lui Dumnezeu a sădito în tine. Aici îţi ai
sălaşul, aici îţi găseşti siguranţa. Aici îţi afli pacea, aici nu există nici
o teamă. Aici se află mântuirea. Aici se află, în sfârşit, odihna.
Începe astăzi şedinţele de exersare cu următoarea declaraţie de
acceptare a Voii lui Dumnezeu pentru tine:

"Împărtăşesc Voia lui Dumnezeu pentru mine:
desăvârşita mea fericire.
Şi acum o accept ca fiindu-mi funcţia."

Caută-ţi apoi această funcţie în adâncurile minţii, pentru că ea
este acolo, aşteptând doar să te hotărăşti. Nu se poate să nu o
găseşti, odată ce îţi vei da seama că ea reprezintă opţiunea ta şi că
împărtăşeşti Voia lui Dumnezeu.
Fii fericit, căci fericirea îţi este singura funcţie aici. Nu ai de ce
să fii mai puţin iubitor faţă de Fiul lui Dumnezeu decât El, a cărui
iubire la creat la fel de iubitor cum este El Însuşi. În afară de aceste
perioade de răgaz a câte cinci minute la fiecare oră, opreşte-te astăzi
adeseori ca să-ţi spui că acum ai acceptat fericirea ca fiindu-ţi singura
funcţie. Şi fii încredinţat că, făcând asta, te împreunezi cu Voia lui
Dumnezeu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu