duminică, 16 ianuarie 2011

Lectia 100 - miercuri, 19 ianuarie 2011

LECŢIA 100
"Rolul meu este esenţial în planul de mântuire al lui
Dumnezeu."

Aşa cum Fiul lui Dumnezeu îl împlineşte pe Tatăl său, tot aşa
rolul tău din plan împlineşte planul Tatălui tău. Mântuirea trebuie să
răstoarne credinţa nesăbuită în gânduri şi trupuri separate, ce
trăiesc vieţi separate şi merg pe căi separate. O singură funcţie
împărtăşită de minţi separate le uneşte într-un scop unic, căci fiecare
dintre ele este la fel de esenţială pentru toate celelalte.
Voia lui Dumnezeu pentru tine este fericirea deplină. De ce te-ai
mai decide să te împotriveşti Voii Sale? Rolul pe care ţi la păstrat în
realizarea planului Său îţi este dat pentru ca să poţi fi reintegrat în
ceea ce voieşte El. Acest rol este la fel de esenţial pentru planul Său
precum este pentru propria-ţi fericire. Bucuria ta trebuie să fie
deplină, ca să poţi face înţeles planul Său tuturor acelora la care El
te trimite. Ei îşi vor vedea funcţia reflectată pe faţa ta luminoasă şi
Îl vor auzi pe Dumnezeu chemându-i în râsetul tău fericit.
Eşti cu adevărat indispensabil pentru planul lui Dumnezeu. Fără
propria-ţi bucurie, bucuria Sa nu este deplină. Fără zâmbetul tău,
lumea nu poate fi mântuită. Cât timp eşti trist, lumina, pe care
Dumnezeu Însuşi a desemnato ca mijloc pentru mântuirea lumii,
este palidă şi lipsită de strălucire, iar nimeni nu râde, fiindcă tot ce
este râset nu poate să fie decât ecoul propriului tău râset.
Eşti cu adevărat indispensabil pentru planul lui Dumnezeu. La
fel cum lumina ta face să sporească fiecare lumină ce străluceşte în
Cer, tot astfel bucuria ta pe Pământ invită toate minţile să-şi
abandoneze necazurile şi să-şi ia locul alături de tine în cadrul
planului lui Dumnezeu. Mesagerii lui Dumnezeu sunt voioşi şi voioşia
lor vindecă necazul şi disperarea. Ei sunt dovada că Dumnezeu
voieşte fericirea deplină pentru toţi cei care vor accepta darurile
Tatălui lor ca aparţinându-le.
Astăzi nu voim să ne lăsăm cuprinşi de tristeţe. Altfel nu vom
reuşi să ne asumăm rolul care este esenţial pentru planul lui
Dumnezeu, cât şi pentru viziunea noastră. Tristeţea este semnul că
vrei să joci un alt rol, în locul aceluia ce ţi-a fost conferit de către
Dumnezeu. Prin aceasta întârzii să arăţi lumii cât de mare este
fericirea pe care El o voieşte pentru tine. Şi prin urmare nu
recunoşti că această fericire îţi aparţine.
Astăzi vom încerca să înţelegem că bucuria este funcţia noastră
aici. Dacă eşti trist, rolul tău este vacant, şi toată lumea, odată cu
tine, este privată de bucurie. Dumnezeu te roagă să fii fericit, ca
lumea să vadă cât de mult îşi iubeşte El Fiul, şi că voieşte ca nici
cea mai mică întristare să nu-i curme bucuria; nici ca vreo teamă să-l
asalteze, săi tulbure pacea. Astăzi eşti mesagerul lui Dumnezeu.
Aduci fericirea Sa tuturor celor pe care îi priveşti; aduci pacea Sa
oricui te priveşte şi citeşte mesajul Său pe faţa ta fericită.
Astăzi ne vom pregăti pentru toate acestea în perioadele
noastre de exersare, a câte cinci minute: vom simţi cum se
stârneşte în noi fericirea, după Voia Tatălui şi a noastră. Începe
exerciţiile cu gândul pe care îl conţine ideea de astăzi. Dăţi seama,
apoi, că rolul tău este să fii fericit. Numai atât ţi se cere, ţie sau
oricui doreşte să-şi ocupe locul printre mesagerii lui Dumnezeu.
Gândeşte-te ce înseamnă aceasta. Bineînţeles că te-ai înşelat în
credinţa ta că ţi sar cere vreun sacrificiu. Potrivit planului lui
Dumnezeu ai numai de primit, şi niciodată nu pierzi, nu sacrifici, nu
mori.
Hai să încercăm să găsim acea bucurie care stă mărturie nouă
şi lumii întregi despre Voia lui Dumnezeu pentru noi. Funcţia ta
este să o găseşti aici, să o găseşti acum. De aceea ai venit. Fie ca
aceasta să fie ziua în care vei reuşi! Priveşte adânc înăuntrul tău,
fără a te teme de toate acele gânduri mărunte şi ţeluri nebuneşti pe
lângă care treci, acum când te înalţi ca să-L întâlneşti pe Christul din
tine.
El va fi acolo. Poţi ajunge la El acum. Ce altceva ai prefera să
priveşti, mai degrabă decât pe Cel care aşteaptă ca tu să-L priveşti?
Ce gând mărunt are putere să te reţină? Ce ţel nebunesc îţi poate
întârzia reuşita, când Cel care te cheamă este Însuşi Dumnezeu?
El va fi prezent. Eşti indispensabil planului Său. Astăzi eşti
mesagerul Său. Şi trebuie să găseşti ceea ce El doreşte ca tu să
dăruieşti. Nu uita de ideea de astăzi în răstimpul dintre perioadele
de exersare din oră în oră. Chiar propriu-ţi Sine te cheamă astăzi. Şi
tot Lui îi dai răspuns de fiecare dată când îţi spui că eşti
indispensabil planului lui Dumnezeu de mântuire a lumii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu