duminică, 26 decembrie 2010

Lectia 76 - duminica, 26 decembrie

LECŢIA 76
"Nu sunt sub nici o lege, cu excepţia legilor lui Dumnezeu."

Am observat înainte câte lucruri lipsite de sens ţi s-au părut a fi
mântuirea. Fiecare te-a încătuşat cu legi la fel de lipsite de sens. Nu
eşti legat de ele. Însă pentru a înţelege că aşa este, trebuie mai
întâi să-ţi dai seama că mântuirea nu se află în ele. Atâta vreme cât
vei căuta în lucruri care nu au nici un înţeles, te înlănţui în nişte legi
care nu au nici un sens. Astfel cauţi să dovedeşti că mântuirea este
acolo unde nu e.
Astăzi vom fi bucuroşi că nu o poţi dovedi. Fiindcă, dacă ai
putea, ai căuta la nesfârşit mântuirea acolo unde nu este şi nu ai
găsit-o niciodată. Ideea de astăzi îţi spune încă o dată cât de simplă
este mântuirea. Caut-o acolo unde ea te aşteaptă şi acolo o vei
găsi. Nu căuta în altă parte, pentru că în altă parte nu se află.
Gândeşte-te la libertatea ce se află în recunoaşterea faptului că
nu eşti legat de toate legile bizare şi strâmbe pe care le-ai stabilit ca
să te mântuiască. Tu chiar crezi că vei flămânzi dacă nu ai avea
teancuri de ştraifuri verzi de hârtie şi grămezi de mici discuri
metalice. Chiar crezi că un bumb mic şi rotund sau vreo licoare
împinsă în venele tale cu un ac ascuţit vor izgoni boala şi moartea.
Chiar crezi că eşti singur dacă un alt trup nu este cu tine.
Demenţa gândeşte toate acestea. Tu le numeşti legi şi le aşezi
sub diferite nume într-un lung catalog de ritualuri care nu au nici un
folos şi care nu servesc la nimic. Socoţi că trebuie să te supui
"legilor" medicinei, celor economice sau ale sănătăţii; că nu ai decât
să-ţi protejezi corpul şi vei fi mântuit.
Acestea nu sunt legi, ci nebunie. Corpul este pus în pericol de
mintea care se vatămă pe sine. Corpul suferă numai pentru ca
mintea nu cumva să priceapă că este propria ei victimă. Suferinţa
este o mască pe care şi-o pune mintea pentru a ascunde ceea ce
suferă cu adevărat. Ea nu vrea să înţeleagă faptul că îşi este
propriul duşman; că se atacă pe sine şi vrea să moară. De toate
acestea vor să-ţi mântuiască corpul "legile" tale. Iată de ce crezi că
eşti un corp.
Nu există legi, cu excepţia legilor lui Dumnezeu. Această
afirmaţie se cere repetată iar şi iar, până îţi dai seama că se aplică
la tot ce ai plăsmuit în opoziţie cu Voia lui Dumnezeu. Magia ta nu
are nici un sens. Ceea ce ea este sortită să mântuiască nu există.
Numai ceea ce ea este sortită să ascundă te va mântui.
Legile lui Dumnezeu nu pot fi înlocuite niciodată. Vom închina
ziua de astăzi celebrării bucuriei că lucrurile stau aşa. Acest fapt nu
mai este un adevăr pe care noi îl vom ţine ascuns. Dimpotrivă, ne
dăm seama că este un adevăr care ne păstrează veşnic liberi. Magia
încătuşează, însă legile lui Dumnezeu eliberează. A venit lumina,
fiindcă nu există legi în afara legilor Lui.
Astăzi vom începe perioadele mai lungi de exersare cu o scurtă
recapitulare a diferitelor feluri de "legi" cărora am crezut că trebuie
să ne supunem. Acestea ar include, de exemplu, "legile" nutriţiei,
imunizării, medicamentaţiei şi ale protecţiei corpului în nenumărate
feluri. Gândeşte-te mai departe: crezi în "legile" prieteniei, ale
"bunelor" relaţii şi ale reciprocităţii. Poate chiar crezi că există legi
care stipulează ce este al lui Dumnezeu şi ce este al tău. Multe
"religii" s-au fondat pe aceasta. Ele nu vor să mântuiască, ci să
damneze în numele Cerului. Totuşi, ele nu sunt mai ciudate decât
alte "legi" cărora susţii că trebuie să le dai ascultare pentru a fi în
siguranţă.
Nu există legi în afara legilor lui Dumnezeu. Dă uitării astăzi
toate credinţele magice şi prosteşti, şi păstrează-ţi mintea în liniştita
alertă pentru a auzi Vocea care îţi spune adevărul. Îl vei asculta pe
Cel care spune că sub legile lui Dumnezeu nu există pierderi. Plata
nici nu se dă, nici nu se primeşte. Schimbul nu se poate face; nu
există nici un substitut; şi nimic nu e înlocuit de altceva. Legile lui
Dumnezeu dau mereu şi nu iau niciodată.
Ascultă-L pe Cel care îţi spune toate acestea şi dă-ţi seama cât
de prosteşti sunt "legile" despre care ai crezut că susţin lumea pe
care credeai că o vezi. Ascultă apoi mai departe. Îţi va mai vorbi.
Despre iubirea Tatălui tău pentru tine. Despre bucuria nesfârşită pe
care ţi-o oferă El. Despre dorul după unicul Său Fiu, creat pentru a-i
fi canal întru creaţie, dar care îi este tăgăduit de credinţa acestuia în
iad.
Să deschidem astăzi canalele lui Dumnezeu spre El şi să-I lăsăm
Voia să se extindă prin noi spre El. Astfel creaţia sporeşte la
nesfârşit. Vocea Lui ne va vorbi despre toate acestea, ca şi despre
bucuriile Cerului, pe care legile Sale le păstrează veşnic nelimitate.
Vom repeta ideea de astăzi până când vom fi ascultat şi înţeles că
nu există legi în afara legilor lui Dumnezeu. Apoi vom spune în sinea
noastră, ca o dedicaţie cu care se sfârşeşte perioada de exersare:
"Nu sunt sub nici o lege, cu excepţia legilor lui Dumnezeu."
Vom repeta această dedicaţie de astăzi cât mai des posibil; cel
puţin de patru sau cinci ori pe oră, cât şi ca răspuns la orice
tentaţie, pe tot parcursul zilei, de a ne simţi supuşi altor legi. Este
adeverirea noastră a faptului că Dumnezeu este Tatăl nostru şi că
Fiul Său este mântuit.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu